Sökning: "Ewa-liz Lööf Halvarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ewa-liz Lööf Halvarsson.

  1. 1. Sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter och upplevelser av omvårdnad av döende patienter med särskilt fokus på att dö ensam och vak. : En intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ewa-Liz Lööf Halvarsson; [2015]
    Nyckelord :palliative care; respite care; nurse; terminally ill;

    Sammanfattning : .... LÄS MER