Sökning: "Ewelina Paula Kempa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ewelina Paula Kempa.

  1. 1. Zachmans ramverk för ökade vinster i verksamheter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Ewelina Paula Kempa; [2014]
    Nyckelord :Enterprise Architecture; Zachman; ramverk; IT; företag; vinst;

    Sammanfattning : I samband med dagens lågkonjunktur, ökade globalisering samt en ökandekonkurrensmarknad tillkommer en ökad komplexitet av verksamheter. Det är även viktigt för dagens verksamheter att öka sina resurser och minska sina kostnader samtidigt som de skall öka sina vinster. LÄS MER