Sökning: "Ex-dagseffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Ex-dagseffekten.

 1. 1. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 2. 2. Ex-dagseffekten på Stockholmsbörsen : En eventstudie om arbitragemöjligheter i samband med aktieutdelningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Billy Mähler; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aktieprisfall på ex-dagen : en studie av Stockholmsbörsen ur ett beteendeekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Almlöf; Sofie Geijer Persson; [2020]
  Nyckelord :dispositionseffekt; ex-dagseffekt; irrationalitet; prisfallskvot; utdelning;

  Sammanfattning : Vid aktieutdelning observeras det vanligen ett prisfall i aktiekursen under den första dagen då aktien handlas exklusive rätt till utdelning; ex-dagen. Tidigare studier har till största del förklarat ex-dagseffekten med klassiska ekonomiska teorier. I denna studie undersöks ex-dagseffekten från en beteendeekonomisk synvinkel. LÄS MER

 4. 4. Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paulin Singh; [2019]
  Nyckelord :Ex-div effect; Ex-dividend day; Market efficiency; Abnormal returns; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Marknads-effektivitet; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. LÄS MER

 5. 5. Ex-dagseffekten i Sverige år 1961-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Stävegård; Louise Engström; [2019]
  Nyckelord :ex-dag; ex-dagseffekten; prisfallskvot; aktieomsättning; aktiemarknad;

  Sammanfattning : När ett företag ger utdelning till sina aktieägare bör priset på en aktie sjunka med ett värde motsvarande utdelningsbeloppet, givet att marknaden är effektiv. Tidigare studier har visat att så inte är fallet i realiteten, en effekt som kallas ex-dagseffekten. Denna uppsats undersöker ex-dagseffektens förekomst i Sverige över tid. LÄS MER