Sökning: "Ex-dividend dagen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ex-dividend dagen.

 1. 1. Ex-dagseffekten : Påverkar direktavkastningen storleken på prisjusteringen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michael Eklund; Carl Johansson; [2017]
  Nyckelord :Ex-dividend; dividend; shares; dividend yield; abnormal return; market efficiency; price adjustment; arbitrage; Ex-dagseffekten; ex-dagen; utdelning; aktier; nasdaq omxs; stockholmsbörsen; arbitrage; direktavkastning; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; prisjustering; marknadseffektivitet; aktier;

  Sammanfattning : På en effektiv marknad ska förändringen i aktiepriset under ex-dagen vara sådan att en investerare är indifferent till att genomföra en transaktion inklusive eller exklusive utdelning. Trots det pekar flertalet empiriska studier på att så inte är fallet. LÄS MER

 2. 2. Nominella Prisets Betydelse på Ex-Dagen : Ytterligare motiv för företag att genomföra aktiesplit?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Simon Lardner; Pierre Willner; [2016]
  Nyckelord :Ex-Dividend day; price-drop-to-dividend ratio; Dividends; Payout Policy; Stock Split; Nominal Prices; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Aktiesplit; Utdelningar; Split; Nominella priset; prisfallskvot;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att testa om det finns ett statistiskt samband mellan det nominella aktiepriset och ex-dagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm. Ett tydligt samband skulle därmed vara ett ytterligare motiv till företagens beslut om genomförandet av aktiesplit för att revidera aktiens nominella pris. LÄS MER

 3. 3. Ex-dagseffekten : Existerar överavkastningar på Stockholmsbörsen i samband med utdelningar?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Bäckman; Magnus Strand; [2012]
  Nyckelord :dividend; dividend yield; ex-dividend; ex-dividend day; abnormal return; Nasdaq OMX Stockholm; aktieutdelning; direktavkastning; ex-dag; ex-dagseffekt; överavkastning; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt huruvida det är möjligt att på Nasdaq OMX Stockholm generera systematiska överavkastningar i samband med att aktier börjar handlas exklusive rätt till utdelningar. Samtliga utdelningstillfällen har undersökts under perioden 2007-2011 vilket givit en total observationsmängd på 699 stycken tillfällen. LÄS MER

 4. 4. Aktieutdelningars kurspåverkan - Existerar överavkastning vid utdelningar?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Eriksson; Marcus Holgersson; Linus Palmkvist; [2007-10-25]
  Nyckelord :aktieutdelning; ex-dagen; ex-dagseffekt; marknadseffektivitet; ; abnormal returns; dividend; ex-dividend day; market efficiency; ;

  Sammanfattning : This study aims at examining if abnormal returns have existed on theSwedish stock market surrounding the ex-dividend period between the years2002 and 2006. The ex-dividend period that is studied is the ex-dividend dayplus the following five days. LÄS MER

 5. 5. Aktieprisfall efter utdelning : En studie baserad på A- och O-listan mellan 2001 - 2005

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pär Edin; Peter Karlström; Sam Runsen Yiqin Zhou; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker aktiepriset sista dagen med rätten till utdelning (cum dividend dagen) samt första dagen utan rätten till utdelning (ex-dividend dagen) och om aktiepriset faller med samma summa som utdelningen på ex-dividend dagen (en aktie köps exkl. rätten till utdelning). LÄS MER