Sökning: "Exakta"

Visar resultat 11 - 15 av 532 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 11. Cyberrisker i en föränderlig finanssektor : En kvalitativ studie om hur svenska fintech-bolag hanterar cyberrisker ur ett organisatoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bevegård; Fredrik Hild; [2021]
  Nyckelord :cyberrisk; cybersäkerhet; fintech-bolag; operativ risk; riskhanteringsprocess;

  Sammanfattning : I takt med den ökade digitaliseringen har nya aktörer och risker vuxit fram inom den finansiella sektorn. Trots det faktum att riskspektrat har ökat, visar tidigare studier på att det saknas tillräcklig kunskap i vissa organisationers riskhantering. LÄS MER

 2. 12. Modelling Time-Dependent Effects for Segmentally Constructed Prestressed Concrete Bridges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Niclas Elfving; Joel Sunesson; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Creep; Segmentally constructed; Prestressing; Post-tensioning; Viscoelastic; Eurocode; Finite Element; Shell elements; Beam elements; Time-dependant; Steel relaxation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tidsberoende effekter, såsom krypning, krympning och stålrelaxation, är ofta svåra att prediktera när det kommer till förspända betongkonstruktioner. Krypning som ett fenomen är komplicerat och förenklas därför i gällande byggnormer (Eurocode), för att underlätta konstruktörens arbete. LÄS MER

 3. 13. M-MIMO Map Based Positioning in Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zitong Xu; [2021]
  Nyckelord :Massive MIMO; Positioning; AoA; Wireless Networks; MATLAB; Massiv MIMO; Positionering; AoA; Trådlösa Nätverk; MATLAB;

  Sammanfattning : The next generation 5G systems has attracted more and more attention to the rapid development of information and communication technology (ICT). Positioning is an important research area in 5G mobile networks, especially in M-MIMO wireless networks. LÄS MER

 4. 14. SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD ARBETSFÖRMÅGA HOS UNGA VUXNA MED PSYKISK OHÄLSA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Isabella Davidsson; Emelie Orloff; [2020-05-06]
  Nyckelord :Occupational therapy; survey; work capacity evaluation; explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Unga vuxna med psykisk ohälsa är en målgrupp som kan vara i behov av behandling och för arbetsterapeuter är det relevant att ta hänsyn till självskattad arbetsförmåga hos varje unik person som en del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Det finns ingen tidigare forskning om vilka faktorer som kan medföra skillnader gällande självskattad arbetsförmåga hos unga vuxna med psykisk ohälsa, vilket utgör en kunskapslucka. LÄS MER

 5. 15. SJÄLVSKATTAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED AKTIVITET OCH UPPLEVD AKTIVITETSBALANS En kvantitativ studie om unga vuxna med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanad Yusuf; Yonas Rosengren; [2020-04-22]
  Nyckelord :Occupational therapy; Mental health; Young adult; Explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i dagens samhälle och kan leda till negativa konsekvenser. Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet ett centralt begrepp som är viktigt för personens hälsa och välbefinnande. LÄS MER