Sökning: "Exakta"

Visar resultat 16 - 20 av 492 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 16. Radaranvändning för identifiering och lokalisering av olika material. : En undersökande studie med en pulskoherent radarsensor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Marcus Eliasson; [2020]
  Nyckelord :Radar; Acconeer; A111; PCR; Distance Detection; Detection Area; Material Detection; Radar; Acconeer; A111; PCR; Avståndsdetektion; Detektionsområde; Detektion av Material;

  Sammanfattning : Transportens och logistikens framtid kräver exakta och tillförlitliga men även kostnadseffektiva sensorer. I den här rapporten testas därför några attribut för en Pulse Coherent Radar för att avgöra om det är möjligt att urskilja en person från metall. LÄS MER

 2. 17. Strukturell diskriminering i svenska högskolor och universitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hana Faidi; Chamiram Isaac; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate if structural discrimination exists in Swedish universities and if this is connected to lack of a representative bureaucracy. To achieve this goal, we have analysed students appeals to see if examiners in their role as bureaucrats approve or reject them. Our focus was on gender and ethnic differences. LÄS MER

 3. 18. Self-assembly of Fatty Acids of Hair at the water-air interface

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Marine Batista; [2020]
  Nyckelord :18-MEA; 18-methyl eicosanoic acid; Langmuir films; Langmuir-Blodgett films; AFM; Self-assembly; Branched fatty acid; Curvature; 18-MEA; 18-methyleikosansyra; Langmuir monoskikt; Langmuir-Blodgett; AFM; Självassociering; Förgrenad fettsyra; Krökning;

  Sammanfattning : 18-methyl eicosanoic acid (18-MEA), which is a branched fatty acid, is found at the outermost surface of mammalian hair with other straight-chain fatty acids such as palmitic acid and stearic acid. However, the precise role of 18-MEA is not yet completely understood. LÄS MER

 4. 19. An Autonomous Self-Docking Robot on Passive Systems

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mathieu Gaultier; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The design of a robot is tightly linked to it assigned task. A robot does not have the same adaptability as humans do. Therefore every robot is designed to achieve one specific task. An increasing alternative to this issue are modular robots. LÄS MER

 5. 20. Researching and Developing Universal Gas Purging Solutions

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Ludvig Briheim; Dennis Ståhl; [2020]
  Nyckelord :Gas Purging Plug; Pipe Purging; Root Shielding; Shielding Gas; Pipe Welding; Rotgasplugg; Rotgasskydd; Skyddsgas; Rörsvetsning; Rörrengöring;

  Sammanfattning : In the welding of more sensitive metals such as stainless steel, titanium and some specific nickel alloys, the presence and application of a protective gas is essential. Without the use of a nonreactive shielding gas, defects occur in or adjacent to the weld joint, which vary from light discoloration of the weld bead to the direct onset and propagation of cracks. LÄS MER