Sökning: "Exakta"

Visar resultat 16 - 20 av 532 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 16. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 17. Support Unit Classification through Supervised Machine Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jakob Pehrson; Sara Lindstrand; [2020]
  Nyckelord :Chatbot; customer satisfaction; productivity; and neural networks; Chatbot; kundnöjdhet; produktivitet; och neurala nätverk;

  Sammanfattning : The purpose of this article is to evaluate the impact a supervised machine learning classification model can have on the process of internal customer support within a large digitized company. Chatbots are becoming a frequently used utility among digital services, though the true general impact is not always clear. LÄS MER

 3. 18. Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Torbjörn Enberg; [2020]
  Nyckelord :Machine safety; validation; documentation; Maskinsäkerhet; validering; dokumentation;

  Sammanfattning : Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. LÄS MER

 4. 19. The Environmental Impact of Digital Marketplaces within the Circular Economy: A Framework

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SARAH R. BERDEN; JOHANNES T. GEBENDORFER; [2020]
  Nyckelord :Digital marketplace; environmental impact assessment; circular economy; user behavior; Digital marknadsplats; miljökonsekvensbedömning; cirkulär ekonomi; använderbeteende;

  Sammanfattning : Digital marketplaces gained increased importance in the circular economy. Although their economic benefits are a popular subject in present literature, research is scarce on their environmental impact. LÄS MER

 5. 20. Using Neural Networks to Probe the Parameter Space of a 3HDM with a U(1) times Z2 Flavor Symmetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Ludvig Siwe; [2020]
  Nyckelord :Three Higgs Doublet Model; 3HDM; Machine Learning; Neural Network; Genetic Algorithm; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Probing the physical regions in large parameter spaces of typical Standard Model (SM) extensions can be a very difficult computational task. In this thesis project, a new framework has been developed that utilises well-known Machine Learning (ML) techniques in the form of neural networks trained by a genetic algorithm. LÄS MER