Sökning: "Exakta"

Visar resultat 6 - 10 av 532 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 6. Underscore : En jämförelse av fyra processer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Collin Oscar; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; film; underscore; musikal;

  Sammanfattning : I detta konstnärliga masterarbete undersöks begreppet underscore i två olika kontexter: filmmusik och musikal. Syftet med detta arbete är att redogöra för och reflektera kring fyra processer när jag skrev underscore till en kortfilm och en musikal. LÄS MER

 2. 7. Machine-Learning for Lattice Models in and out of Equilibrium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Johannes Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Machine-learning methods have in recent years seen a great deal of use in condensed matter physics. In this thesis we apply such methods, specifically machine-learning with artificial neural networks, to the equilibrium and non-equilibrium description of the Hubbard and Hubbard-Holstein models. LÄS MER

 3. 8. Influence of different colormaps on the perceptual interpretation of numerical values produced by a self-organizing feature map

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Ulander Voltaire; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To visualize important information and generating a well suited colormap to represent the features of interest in a dataset is complicated. Some colormaps provide with less accurate insights of the data. Meanwhile other colormaps can provide effectively a stronger understanding and identifcation of features in the data. LÄS MER

 4. 9. Predictive modelling applied to estimate demand on new EV charging stations in the UK

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Daniel Fernández Marcos; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The arrival of the electric vehicle is being faster than estimated. This growth requires a charging infrastructure that can cover the energy needs of electric mobility. To this end, it is necessary that the charging points be installed in the most suitable places to satisfy the coming demand. LÄS MER

 5. 10. Tekniklärarnas tolkning av kunskapskraven : Tekniklärarnas uppfattning kring bedömning och kunskapskraven i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Dariush Ghaderi; [2021]
  Nyckelord :knowledge requirements; interpretation; curriculum; general advice; technology teacher; high school; assessment; grading specific words; Kunskapskraven; allmänna råd; tekniklärare; högstadiet; tolkning; bedömning; betygsättning; värdeord;

  Sammanfattning : Skolverkets kunskapskrav finns det vissa kravnivåer för att nå ett visst betygssteg i ämnet teknik.Olika skolor låter elever arbeta med olika teknikprojekt och det är utifrån dessa projekt som läraren bedömer sina elever. I de nuvarande kunskapskraven för teknikämnet används olika värdeord för att gradera betygsstegen. LÄS MER