Sökning: "Examensarbete Lärarutbildningen Engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Examensarbete Lärarutbildningen Engelska.

 1. 1. Skriftspråksutveckling med grammatiska metaforer. En systemisk-funktionell analys av gymnasieelevers utredande texter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helén Jansson; [2016-05-27]
  Nyckelord :grammatiska metaforer; skriftspråksutveckling; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV410 15hpÄmne: SvenskaTermin: H15Handledare: Per Holmberg.... LÄS MER

 2. 2. Ett skapande rum på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mira Nikolaidis; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har stött på många olika skapande rum under min verksamhetsförlagda tid, men jag har inte riktigt förstått vilken stor betydelse rummen kan ha för verksamheten. Utifrån min nyfikenhet om hur ett skapande rum kan se ut och vad för material som är viktigt, har detta sedan blivit utgångspunkten för mitt examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Oral Feedback in the EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT); Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Diana Mahdi; Noha Saadany; [2013]
  Nyckelord :oral feedback types; oral feedback; learner preferences; interactional feedback; corrective feedback; muntlig respons;

  Sammanfattning : Lärare använder sig av olika metoder för att hjälpa studenter att utveckla de verktyg de behöver för att lära sig engelska, eller något annat ämne. En metod här är muntlig feedback, som används för att uppmuntra elever eller korrigera dem när de utför språkliga fel. LÄS MER

 4. 4. Fungerande elevinflytande i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johan Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :elevinflytande; gymnasieskolan; språkundervisning; engelska;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka under vilka förutsättningar som elevinflytande över engelskundervisningens innehåll och form fungerar. Jag har gjort halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem gymnasielärare på en skola i södra Sverige som undervisar eller nyligen har undervisat på kursen Engelska A, och därefter analyserat vad de säger om förutsättningarna för lyckat elevinflytande utifrån den litteratur jag läst i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Engelska som demokratiämne: En analys av två läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Karl Steen; [2010]
  Nyckelord :engelska; kultur; kommunikation; läromedelsanalys; demokrati;

  Sammanfattning : Steen, Karl (2010). Engelska som demokratiämne: En analys av två läroböcker. (English as a Subject that Promotes Democracy: An Analysis of two Textbooks). Skolutveckling och ledarskap, Examensarbete, Lärarutbildningen 90hp, Malmö högskola. LÄS MER