Sökning: "Examensarbete analys"

Visar resultat 1 - 5 av 2053 uppsatser innehållade orden Examensarbete analys.

 1. 1. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning inom Matematiken : Matematiklärarens strategier för att inkluderaelever med språkstörning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mohammad Al Kabra; Arash Farhadi; [2023]
  Nyckelord :Language impairment; problem solving; mathematics; sociocultural perspective; Språkstörning; problemlösning; matematik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Elever med språkstörning kan ha svårt att tillgodogöra sig matematikundervisningen, vilket kan påverka deras kunskapsutveckling och möjlighet att nå de fastställda kunskapskriterierna. Därför är det nödvändigt att undersöka hur språkstörning kan påverka elevernas matematikinlärning och vilka metoder som finns för att inkludera dessa elever i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Evaluating image analysis techniques for ultrasound optical tomography in breast tissue

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Henrik von Friesendorff; [2023]
  Nyckelord :ultrasound optical tomography; Monte Carlo light simulation; image reconstruction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer in the world today and early detection is crucial to minimize the mortality. ”Ultrasound optical tomography” (UOT) is a method under development for deep tissue imaging. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om sagans bidragande till elevers språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jesper Larsson; Eiman Rashed Talib; Lova Rosberg; [2023]
  Nyckelord :Sagor; språkutveckling; läsning; metoder och motivation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur sagan bidrar till att främja språkutvecklingen. Samt vilka metoder som finns för att arbeta med sagor i klassrummet. Denna litteraturstudie bygger på sex artiklar och en avhandling som ligger till grund för studiens resultat. LÄS MER

 5. 5. Test rig for evaluation of protective coating against molten aluminum

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sashank Ghandikota; [2023]
  Nyckelord :TES; PCM; protective coating; thermal energy storage; TES; PCM; skyddande beläggning; lagring av värmeenergi;

  Sammanfattning : Today, many methods test the lifetime of coatings, but none focus on testing protective coatingsin a non-oxidizing environment. Hence, this master thesis developed a method to test the life-time of a protective coating against molten aluminum. LÄS MER