Sökning: "Examensarbete byggnadsingenjör"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Examensarbete byggnadsingenjör.

 1. 1. Slitage i studentbostäder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Henrik Nilsson; Sixten Andersson; [2015]
  Nyckelord :Studentlägenhet; LCC; Golvmaterial; Innerväggar; Bänkskiva; Byggnadsingenjör; Slitage; Beteende; Livscykelanalys; Ekonomi; Växjöbostäder;

  Sammanfattning : Deta examensarbete undersöker slitaget i Växjöbostäders studentlägenheter genom att genomföra en enkätundersökning och att göra ekonomiska bedömningar av material för ytskikt. De ekonomiska bedömningarna görs med hjälp av livscykelanalys (LCC) och de material som analyserades var golv, väggbeklädnad och bänkskiva. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av fördröjningsmagasin för dagvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Ernberg; [2015]
  Nyckelord :Fördröjningsmagasin; dagvatten;

  Sammanfattning : Denna rapport har utförts som ett examensarbete för att avsluta mina studier till byggnadsingenjör på Umeå universitet. Rapporten redovisar resultatet från en jämförande studie av fördröjningsmagasin för dagvatten. LÄS MER

 3. 3. Real Estate Development and Overbuilding in Second- and third- tier cities in China

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Holmsäter; [2014]
  Nyckelord :China; overbuilding; Ghost towns; real estate development; Kina; förbyggande; spökstäder; bostadsutveckling;

  Sammanfattning : This Bachelor of Science thesis focuses on the real estate development and overbuilding in China’s second- and third-tier cities. A number of interviews have been made in order to, combined with information from respected media sources, get a as neutral picture of the situation in the cities as possible. LÄS MER

 4. 4. BIM som en effektivisering av processindustrin : en fallstudie på COWI Management AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Eric Wallin; [2012]
  Nyckelord :3D; BIM; LEAN; Processindustri; Samordning;

  Sammanfattning : Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering används idag inom byggbranschen för att effektivisera projekteringsprocessen. Denna metod är fortfarande relativt ny inom branschen men är på väg att bli en branschstandard. LÄS MER

 5. 5. Kravspecifikationens innehåll och struktur : en jämförelse med byggbranschens kontraktshandlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christer Lindholm; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dynamiken i det moderna samhället gör att förutsättningarna för företag och organisationer ständigt förändras. Informationssystemen blir då väldigt viktiga för att företagen skall få rätt information i rätt tid. LÄS MER