Sökning: "Examensarbete inom röntgen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Examensarbete inom röntgen.

 1. 1. A comparison of surface based and laser based setup for rectal cancer patients in radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sandra Hamid; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : 60 00 cancerfall rapporteras in varje år till socialstyrelsen men där numera fler än hälften botas. Detta eftersom vi blir skickligare inom området och nya behandlingstekniker utvecklas. Rektalcancer, även kallat ändtarmscancer är en cancerform som ökat under de senaste decennierna. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av skyddshuv för röntgenrör till RemaLog X-Ray

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Nordin; [2013]
  Nyckelord :Product development; mechanical construction; x-ray; sawmill; radiation safety; Produktutveckling; mekanisk konstruktion; röntgen; sågverk; strålsäkerhet;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer av avhandla det examensarbete som genomförts inom civilingenjörsprogrammet innovation och produktdesign på Mälardalens högskola. Arbetet har genomförts på RemaControl Sweden AB och startade den 3:e september 2012 med slutpresentation den 29:e mars 2013. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of methods for MR imaging near metallic hip prostheses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Fredrik Wellman; [2012]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Utvärdering av olika MR-tekniker som kan se nära höftproteser av metall Magnetresonanstomografi (MR) är en metod för att ta skiktbilder inuti kroppen. Denna metod utnyttjar det faktum att en väldigt stor magnet kommer att påverka vätekärnorna i våra kroppar. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och analys av patientflöde vid Södersjukhuset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Carl Grufman; David Sundblad; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Sjukvårdsproduktion; patientflöde; bäddstyrning; utskrivning; beläggning; väntetid; Ekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts vid Institutionen för produktionsekonomi på Linköpings tekniska högskola. Uppdragsgivare har varit Svenskt Näringsliv och arbetet har utförts på Södersjukhuset i Stockholm. LÄS MER