Sökning: "Examensarbete miljövetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Examensarbete miljövetenskap.

 1. 1. Behavioral demand response : A technology to support the smart grids of the future

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Usama Shahid Siddiqui; [2020]
  Nyckelord :Social network; energy awareness; electricity savings; behavioral change; consumer engagement; effect of Covid-19; community life; Nvivo;

  Sammanfattning : Residential buildings are one of the main stakeholders to electricity consumption. As there is fast-paced technological advancement in electricity conservation, the residential buildings infrastructure has become very electricity-efficient in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Hydrogeological Prognoses in Infrastructure Projects : A Case Study of Stockholm Bypass, Hjulsta Norra

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Frida Grenholm; [2020]
  Nyckelord :Infrastructure; hydrogeology; groundwater; prognoses;

  Sammanfattning : As cities expand, urban planning and efficient land use becomes more important and presents new challenges. A city that is exposed to these challenges is Stockholm, Sweden (Stockholms stad, 2018). LÄS MER

 3. 3. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en generell metod för läckageövervakning vid fyllningsdammar

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alia Gasim; [2020]
  Nyckelord :Embankment dam; seepage; measuring instrumentation; normal seepage; water balance equation; Fyllningsdamm; läckageövervakning; mätinstrument; normalt läckage; vattenbalansekvation;

  Sammanfattning : Fyllningsdammar har alltid ett naturligt läckage då jordmaterialet som används har en viss permeabilitet. Detta acceptabla naturliga läckage är viktigt att övervaka för att kontrollera att läckageflödet håller sig inom förväntade värden. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan korslimmat trä- och armerat betongbjälklag med avseende på bärande egenskaper

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Andreas Vall; Asaad Khalaf; [2020]
  Nyckelord :KL-träbjälklag; Betongbjälklag; FEM-design; Eurokod; Spänningar; Deformation;

  Sammanfattning : KL-trä är ett stommaterial som blir mer och mer intressant till följd av de höga koldioxidutsläppen från de traditionella byggnadsmaterialen betong och stål. KL-träets uppbyggnad möjliggör hög bärförmåga trots dess lätta egentyngd. Syftet för examensarbete är att jämföra KL-trä och armerad betongbjälklags bärande egenskaper. LÄS MER