Sökning: "Examensarbete röntgensjuksköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Examensarbete röntgensjuksköterska.

 1. 1. Hur röntgensjuksköterskors kunskap kan påverka mötet med patienter med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nicole Borin; Tanja Frandsen; [2016]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; röntgen; röntgensjuksköterska; kunskap; intervjustudie; examensarbete; bemötande; undersökning; farlighet; ångest.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur röntgensjuksköterskornas kunskap om patienter med psykisk ohälsa kunde påverka bemötandet och utförandet av röntgenundersökningen. Problem som kan uppstå är dålig information till patienten, sämre bildtagning, diagnostik samt dåligt bemötande. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelser av akuta röntgenundersökningar och vad man som röntgensjuksköterska bör ha med sig i det korta mötet med akut sjuka barn - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Albertsson; Sofia Englesson; [2013-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn kommer ofta akut till röntgen och som legitimerad röntgensjuksköterska har man som skyldighet värna om en god omvårdnad och hålla stråldoser nere. Barn är mycket strålkänsliga och har högre risk att drabbas av stokastiska effekter av strålning än vuxna. LÄS MER

 3. 3. Strålrisker och stråldosreducering i samband med koronarangiografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanna Johansson; [2013-04-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är en litteraturöversikt med syfte att beskriva potentiella strålrisker och metoder för stråldosreducering för patienter och personal i samband med koronarangiografi. I takt med pågående forskning sker en utveckling mot allt mer avancerade undersökningar och behandlingsformer vars utförande i flera fall inkluderar röntgengenomlysning. LÄS MER

 4. 4. Information, kommunikation och patientupplevelse vid MR-undersökning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Saxin; [2011-11-30]
  Nyckelord :MRI; claustrophobia; information and patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Röntgenmiljön kan verka skrämmande för patienten, speciellt inför en magnetkamera-undersökning (MR). Oftast saknar patienten kunskap om undersökningen. Det är röntgensjuksköterskans uppgift att informera patienten inför undersökning, kunna ge stöd och lindra obehag. LÄS MER