Sökning: "Excellence PR"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Excellence PR.

 1. 1. PR inom PR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lina Walberg; Carolina Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research report focus to find common denominators in the members of PRECIS and Svenska PR-företagen ́s strategies and their use of their own PR. Aim: Our aim is to study how Public Relations practitioners work with Public Relations for themselves, PR within PR, and to gain new knowledge about the field and its importance for their agencies. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

 3. 3. Att bygga kundengagemang och relationer i sociala medier : En kvalitativ studie av organisationers strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Natalie Iacovoni; Alexandra Åhré; [2015]
  Nyckelord :Social media; Organizations; Engagement; Stratigic communication; Web 2.0; PR; CRM;

  Sammanfattning : Today’s organizations can not avoid social media. Previous research focuses on how organizations should communicate in general, and not how communication between organizations and customers is expressed to build customer engagemant and relationships. LÄS MER

 4. 4. ”Dubbelt uppdrag blev trippelt”: måluppfyllelse, värdegrund och… marknadsföring! : - En kvalitativ studie av musiklärarens utåtriktade verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rickard Scheffer; [2015]
  Nyckelord :music in school; music teacher; achievement of subject contents; music performance; music education; music didactics; public relations and school; free choice of school; promotion of schools; musik i skolan; musiklärare; måluppfyllelse; musikframträdande; musikpedagogik; musikdidaktik; PR i skolan; fria skolvalet; marknadsföring av skolan; promotion av skolan;

  Sammanfattning : My research interest in the upcoming paper is the increased need for promotion of schools. I. e. LÄS MER

 5. 5. När målet helgar mediet : En kvalitativ fallstudie av dold viral PR

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rebecka Gustafson; [2014]
  Nyckelord :Public Relations; asymmetrical communications; symmetrical communications; social media; viral PR; covert PR; Public Relations; viral spridning; sociala medier; asymmetrisk kommunikation; symmetrisk kommunikation; dold PR;

  Sammanfattning : Surveys show that consumers tend to avoid traditional marketing channels, leading the practitioners to use earned media channels through public relations (PR). This has also led to the use of covert PR. LÄS MER