Sökning: "Excellence theory"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Excellence theory.

 1. 1. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. LÄS MER

 2. 2. Developing services based on Artificial Intelligence

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI; AI service development; AI development challenges; AI development process framework; Industrial AI services.; Artificiell intelligens; AI; AI tjänsteutveckling; AI utvecklingsutmaningar; AI utvecklingsprocess; Industriella AI tjänster;

  Sammanfattning : This thesis explores the development process of services based on artificial intelligence (AI) technology within an industrial setting. There has been a renewed interest in the technology and leading technology companies as well as many start-ups has integrated it into their market offerings. LÄS MER

 3. 3. Leveraging Industry 4.0 : Value Creation Through Improved Manufacturing Productivity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Melander; Adam Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Smart Factory; Connected Factory; Industri 4.0; Smart tillverkning; Uppkopplad Fabrik; TPM;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is a collective name for several technological innovations that, when combined, among other things, provide an exponential potential for increased operational excellence in manufacturing. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation för att undvika kris : Halmstad kommuns kommunikation under bevattningsförbud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jörgen Selien; [2019]
  Nyckelord :Excellence theory; Retorisk analys; Bevattningsförbud; kommunal kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie studerar Halmstad kommuns kommunikation i en särskilt ansträngd situation och vill bidra med kunskap om organisationskommunikation i liknande kommunikationsinsatser.  Hur har Halmstad kommun arbetat för att föra in dricksvattenbrist på kommunens invånares agenda under bevattningsförbudet 2017? Vilka strategier har Halmstad kommun använt sig av i sin kommunikation under bevattningsförbudet? Hur beskrivs Halmstad kommuns kommunikation gentemot kommuninvånarna och de lokala medierna av kommunens och lokaltidningens representanter? Vilken retorik har Halmstad kommun använt i kommunikationen under bevattningsförbudet? Denna uppsats studerar Halmstad kommuns strategi och retorik under kommunens bevattningsförbud 2017. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Management in a High-Risk Organisation: A Case Study on an Aviation School

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valeria Vrahimi; Maria Mancera; [2019]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge creation; knowledge sharing; aviation; highrisk organisation; high-reliability organisation; aviation school; organisational culture; identity; self-view; safety; Business and Economics;

  Sammanfattning : This qualitative research aims to observe, understand and provide an overview regarding the knowledge management processes at a high-risk organisation such as an aviation school that does not have an established knowledge management system, but has reported zero accidents during its 35 years of operation, achieving an excellent safety record that demonstrates its high level of reliability. The research follows an interpretive tradition and more specifically the hermeneutic approach. LÄS MER