Sökning: "Excentrisk träning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Excentrisk träning.

 1. 1. Development of an exercise machine for enhanced eccentric training of the muscles : A study of sensors and system performance

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Natalija Zivanovic; [2020]
  Nyckelord :Sensor resolution; sample time; smart exercise machine; system performance; incremental encoder; eccentric training; Sensorupplösning; samplingstid; smart träningsmaskin; systemprestanda; inkrementell pulsgivare; excentrisk träning;

  Sammanfattning : Currently, there are various training machines that can support training of the muscles while the muscles are lengthened, also known as eccentric training. Training machines that are widely used to train the muscles eccentrically utilize a flywheel to generate load to the user. LÄS MER

 2. 2. Nordic Hamstrings Exercise och Razor Hamstring Curls effekt på muskelstyrka och rörlighet i hamstrings för fotbollsspelande ungdomar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Dimos Edirnelis; [2020]
  Nyckelord :Eccentric training; intervention; injury prevention; resistance training; sports medicine; Excentrisk träning; idrottsmedicin; intervention; skadeprevention; styrketräning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av 6 veckors styrketräning med så kallad Nordic Hamstring Exercise (NHE) i jämförelse med Razor Hamstring Curl (RHC) med avseende på hamstringsmuskulaturens styrka och rörlighet hos unga fotbollsspelare.   43 fotbollsspelande ungdomar från två olika lag rekryterades till studien varav 40 slutförde den. LÄS MER

 3. 3. Effekten av excentrisk träning vid epikondyalgi-en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Jonna Niemelä; [2020]
  Nyckelord :Epicondyalgia; tennis elbow; tendinopathy; eccentric training;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tendinopati är en vanlig diagnos hos patienter inom primärvården, en av de vanligare formerna av tendinopati är epikondyalgi. Det är oklart vad som är den mest effektiva behandlingen för epikondyalgi. Studier har visat lovande resultat av enbart excentrisk träning (ET) samt som del av kombinationsbehandling. LÄS MER

 4. 4. Effekten av excentrisk styrketräning i jämförelse med koncentrisk eller isometrisk styrketräning vid tendinopati : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Nilsson; Hampus Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Excentrisk; isometrisk; koncentrisk; styrketräning; tendinopati;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tendinopati är ett samlingsbegrepp och en klinisk diagnos för ett patologiskt tillstånd i en muskelsena. Tillståndet är vanligen direkt kopplad till någon form av repetitiv rörelse eller överbelastning och besvären samt rehabiliteringen är ofta långvarig, omfattande och frustrerande. LÄS MER

 5. 5. Excentrisk träning av quadriceps i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur vid patellar tendinopati : en pilotstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ann-Christin Brattsell; [2018]
  Nyckelord :patellar tendinopathy; core; hipstrenght; Patellar tendinopati; bålstabilitet; höftstyrka;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning av quadriceps i en ny dosering i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur under 12 veckor vid patellar tendinopti med avseende på a) smärta, b) skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopptest samt c) vävnadsförändringar i patellarsenan. Metod: Studien var en pilotstudie utan kontrollgrupp. LÄS MER