Sökning: "Excess Returns"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden Excess Returns.

 1. 1. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olof Domander; Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis; Calendar effects; Excess return; Africa; Effektiva marknadshypotesen; Kalendereffekter; Överavkastning; Afrika;

  Sammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 3. 3. Stock Market Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Evidence from Nasdaq Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Felix Hansson; Jay Parekh; [2020]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend initiations; Dividend omissions; Stock market reactions; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : This article examines the stock market reactions to dividend initiations and omissions, by studying excess returns for certain time periods. Consistent with prior literature, we find that the excess returns for omitting firms are significantly negative the year before and during the announcement. LÄS MER

 4. 4. Risk Adjusted Performance Analysis of Corporate High-Yield Bonds

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Anton Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :High-Yield Bonds; Fama French Factors; Factor Investing; Alpha;

  Sammanfattning : This paper evaluates whether corporate high-yield bond returns can be explained by the Fama French Factors and other accepted factors as commonly used when analyzing equity excess returns. As high yield bonds exhibit a somewhat similar return profile as equities, the hypothesis is furthermore that their excess returns should to a significant extent be explained by the same risk-factors. LÄS MER

 5. 5. ESG-Based Factor Investing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Bergström; Jacob Svensson; [2020]
  Nyckelord :ESG; Smart Beta; Factor Investing; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if there is a cost, in terms of lower risk-adjusted returns, associated with using ESG factors in the portfolio creation process. The ability of using an ESG Smart Beta strategy, to outperform a passive cap-weighted index and a regular Smart Beta strategy in terms of risk-adjusted returns, was examined. LÄS MER