Sökning: "Exchange plate"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Exchange plate.

 1. 1. Integration av nya infästningen till Rekyldämpare 18 med Pelarlavett 90

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Douglas Strand; Jonathan Holst Lindén; [2020]
  Nyckelord :Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Exchange plate; FMV; FM; KSP 88; Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Utbytesplatta; FMV; FM; KSP 88;

  Sammanfattning : Projektet grundar sig i olyckan på fartyget HMS Carlskrona där en olycka inträffade när fästet till vapnet fallerade och vapnet föll av pelarlavetten. Nu har det framtagits en ny rekyldämpare (Rekyldämpare 18) vilket även har en infästning som är utformad efter just det nya fästet. LÄS MER

 2. 2. Förbättring & flödesanalys av oljekylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Honar Salim; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is about flow analysis and improvement, with the help of CFD software, of heat exchange in a cooling plate. CFD software is a simulation tool that treats different types of flows and facilitates the testing of models. It is a numerical method to approximately solve various issues concerning flow. LÄS MER

 3. 3. Analys av lokala värmeövergångstal vid kokning av köldmedium i en plattvärmeväxlare

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Emil Hedlund; Jakob Renvaktar; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plattvärmeväxlare fyller en viktig funktion i dagens samhälle där de bland annat används som förångare och kondensorer i villavärmepumpar. Genom att effektivisera plattvärmeväxlares prestanda kan stora energibesparingar göras vilket är fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Lime modification of clay till - A case study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Emil Westesson; [2015]
  Nyckelord :clay till; quicklime; lime modification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report deals with lime modification of clay till. Lime modification means that the compaction properties of the soil are improved by the addition of lime. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av kvalitén på vatten till anaerobt reningssteg vid kartongproducerande industri : Temperatur, mängd suspenderade ämnen samt flöden på Fiskeby Board AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nicklas Jonsson; Jonas Kronqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fiskeby Board AB har investerat i ett nytt anaerobt reningssteg som ska minska företagets utsläpp och som en positiv bieffekt producera biogas. Syftet med arbetet är att presentera åtgärdsförslag som kan förbättra kvalitén på Fiskebys processavloppsvatten då det ska användas som inflöde till det nya anaeroba reningssteget vars krav processavloppsvattnet inte uppfyller idag. LÄS MER