Sökning: "Excise"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Excise.

 1. 1. Sweden’s proposed excise tax on plastic bags -Using a stated preference method to evaluate outcomes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustaf Johansson; Fredrik Söderlund; [2020-02-18]
  Nyckelord :Excise; environmental tax; plastic bags; stated preference; price elasticity of demand;

  Sammanfattning : The 1st of May 2020, the Swedish government will implement an excise tax on plastic bags. Using a stated preference method, this paper explores the effects the excise tax will have on plastic bag consumption. The vast majority of plastic bags that are sold in Sweden are grocery store bags. LÄS MER

 2. 2. Den svenska flygskatten - Huruvida införandet av skatten har minskat antalet flygresor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Andersson; Stina Ströby; [2020-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 2018 infördes en punktskatt för alla flygresor som avgår från Sverige i syfte att minska antalet flygresor och negativa klimateffekter. Denna rapport ämnar att studera huruvida antalet flygresor statistiskt sett har minskat efter skattens införande Data om antalet flygresor för respektive månad och till vilken destination studeras på månatlig basis från april 2017 till mars 2019, alltså studeras ett år utan skatt och ett år med skatt. LÄS MER

 3. 3. Att få eller inte få återbetalning för energiskatten på elektrisk kraft : eller konsten att inte sätta punkt(skatt) för colocation-verksamheten i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Fornander Bertlin; [2019]
  Nyckelord :Excise Duty; Energy tax on electrical power; Tax Law; Data center; State Aid; Punktskatt; Energiskatt på elektrisk kraft; Skatterätt; Datorhall; Statsstöd;

  Sammanfattning : Lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE ger möjlighet till avdrag för den el som förbrukats i datorhallar. Datorhallsdefintionen avgränsar skattelättnaden till att enbart gälla vissa datacenter enligt 1 kap. 14 § LSE. LÄS MER

 4. 4. ENVIRONMENTAL TAX ON FOOD IN SWEDEN : How can taxation affect emissions from protein consumption?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Philip Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how policy reform can reduce emissions from the consumption of protein goods in Sweden. The data material used is time-series aggregated sales and price indexes on an annual basis of goods: beef, pork, poultry, fish, and egg, together with respective mean kilograms of emissions. LÄS MER

 5. 5. How did the introduction of a mobile money tax in Kenya influence the usage of mobile money?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jonas Fehling; [2019]
  Nyckelord :mobile money; Kenya; taxation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global spread of mobile phones provides developing countries with new opportunities to spark economic growth and to improve the quality of life of their people. One specific service that emerged in this context is mobile money. Widely recognized as the most successful example is the service M-PESA in Kenya. LÄS MER