Sökning: "Exclusivity"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Exclusivity.

 1. 1. Konstverkets roll i samtida reklam : Funktioner, meningsskapande och en jämförelse mellan svensk och singaporiansk reklam

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jacob Hallerström; [2019]
  Nyckelord :Art; Advertising; Meaning; Function; Sweden; Singapore; Differentiation; Social Capital; Cultural Capital; Aura; Semiotics; Multimodality; Humour; Exclusivity;

  Sammanfattning : This Bachelors essay takes an in-depth look at how meaning is created through advertisements with references to art. What reasons can be found for why art, a phenomenon that draws highly on analogue reactions, is still widely used in advertisements today in a society that is more and more digitalized. LÄS MER

 2. 2. ”I’m not vain but I love shoes and champagne…” : En kvalitativ textanalys av svenska influencers alkoholrelaterade Instagram-inlägg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Törnquist; [2019]
  Nyckelord :alcohol; alcohol content; alcoholposts; influencer; Instagram; social media; Bourdieu; alkohol; alkoholrelaterade inlägg; influencer; Instagram; sociala medier; Bourdieu;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har såväl influencers som alkohol och den näst mest populära sociala plattformen Instagram en stark ställning i Sverige. Denna studie, som rör sig inom fältet sociala medier, undersöker hur svenska influencers på Instagram genom bild och text kommunicerar kring alkohol. LÄS MER

 3. 3. ”ÖPPNA DÖRRARNA, SÄNK TRÖSKLARNA, SKAPA RELEVANS” Debatt om konstmusikens ställning och relevans i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Irene Nordström; [2018-09-18]
  Nyckelord :western art music; status; cultural heritage; discourse; music; marginalisation; education;

  Sammanfattning : For a long time the status of western art music in Swedish music life has been discussed, recently at two Rikstings 2016 and 2017 arranged by representatives for the field of western art music with the aim of strengthening this status. By using a discourse-analytical perspective as a starting point, this article aims to analyse and describe the debate followed in Swedish daily press after these Rikstings. LÄS MER

 4. 4. Avenyn genom öronen En ljudorienterad studie av genus och andra maktordningar på Göteborgs paradgata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Gatenheim; [2018-01-30]
  Nyckelord :ljud; genus; ålder; funktionalitet; sexualitet; heteronormativitet; vithet; antropocentrism; speciesism; kapitalism; gentrifiering; Göteborg; Götaplatsen; Avenyn; deltagande observation; intraaktion; konst; HSP;

  Sammanfattning : In this essay, the exploration of sound has been given a central position in participant observation. The issue is to investigate how power relations, normativity, marginalization and the making of space are performed on Avenyn and Götaplatsen in the urban center of Gothenburg. LÄS MER

 5. 5. Japanese ideophones in English translation: Official vs User-generated translation of manga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Hampus Kilåker; [2018]
  Nyckelord :Mimetics; Onomatopoeia; Translation; Manga; English; Japanese; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Thanks to the Internet, User-generated translated (UGT) material has spread at an impressive rate. Not much research exists on the subject as of the writing of this thesis, since it is a relatively new field within Translation Studies. It is an interesting topic worth exploring nonetheless. LÄS MER