Sökning: "Executive Education"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Executive Education.

 1. 1. AI in Executive Education - How Artificial Intelligence is expected to change Executive Education

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Friman; [2020-05-05]
  Nyckelord :AI; Digitalisation; Executive Education; Risk; Lifelong learning;

  Sammanfattning : Education organisations are important for the development of the society. Those organisations must continue develop at the same pace as the society to be relevant. One of today’s biggest development is the digital transformation of society and education organisations. LÄS MER

 2. 2. "JAG HADE ÖNSKAT MIG MER UTBILDNING I HUR VI SKA ANVÄNDA ALLA DIGITALA HJÄLPMEDEL" : En kvalitativ studie om implementeringen av digitala hjälpmedel i äldreomsorgen i offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Bettina Tennström; Åsa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Implementation; Digital aids; Unit Manager; Developer in social healthcare; Older people; Social work; Implementering; Digitala hjälpmedel; Enhetschef; Utvecklare i vård och omsorgsförvaltningen; Äldre personer; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka uppfattningen kring implementeringen av digitala hjälpmedel i det sociala arbetet med äldre personer i offentlig sektor sett ur två perspektiv. Vidare syftar studien till att undersöka om de faktorer som forskningen lyfter fram för en lyckad implementering appliceras i den undersökta kommunens arbete med att införa digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Socionom eller student? En studie av socionomstudenters upplevelse av sin roll under den verksamhetsförlagda utbildningen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lana Hamdoun; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The field education is an important part of social work education programmes. In spite of the importance of field education, research on the subject is limited, specifically in a Swedish context. The purpose of this study has thus been to examine social work students' experience of their role during field education. LÄS MER

 4. 4. Top management teams’ demographics effect on earnings management - A Swedish perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gunnarsson; Jim Johansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Top management teams; upper echelons theory; earnings management; accruals; real activity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Narcissistic chief executive officers and corporate acquisitions : An upper echelons perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Stuart White; [2018]
  Nyckelord :narcissism; upper echelons theory; chief executive officer; corporate acquisitions; merger waves; narcissism; upper echelons teori; verkställande direktör; företagsförvärv; merger waves;

  Sammanfattning : This study investigates how chief executive officer narcissism impacts the organizations strategic decisions and outcomes. Rooted in the idea that the organization is a reflection of its top managers, I theorize that narcissistic chief executive officers may influence the decision process leading to corporate acquisitions. LÄS MER