Sökning: "Executive Recruitment Process"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Executive Recruitment Process.

 1. 1. “Fake it till you make it” : En kvalitativ studie om hur rekryterare bedömer personligheter och hanterar utmaningar vid chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Melina Nilefrii; Ludvig Persson; [2019]
  Nyckelord :Personality; recruiter; interview; buzzwords; leadership; job advertisement; impression management; contract theory; Personlighet; Rekryterare; Intervju; Chef; Ledarskap;

  Sammanfattning : In order to be hired, an applicant is expected to possess and live up to a variety of requirements. Though competences such as previous work experience and levels of studies are easily presented and measurable, this presumably may not be the case of more inexplicit information such as people's personalities and attitudes. LÄS MER

 2. 2. Det får liksom inte bli på bekostnad av privatlivet eller familjen - En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation i ledningsgrupp i privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Engberg; Vilma Nilsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Executive team; Gender; Careership; Glass Ceiling;

  Sammanfattning : Investigating womens’ underrepresentation in executive teams in private sector is importantdue to economic, legal and equity aspects. In Sweden, the distribution of men and women inmanager positions has in recent times been equable. LÄS MER

 3. 3. Från rekryt till topprekryterad : En kvalitativ studie av rekryteringsprocessens roll för homosocial och könsstereotyp reproduktion i den svenska näringslivstoppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Desirée Nordqvist; Anna Ohlzon; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Female leadership; Executive Recruitment Process; Recruitment Process; Recruitment Strategy; Gender; Homosociality; Stereotyping; Rekrytering; homosocialitet; ledarskap; både generellt och specifikt kvinnligt ledarskap; genus; exekutiv rekryteringsprocess; rekryteringsprocess; strategisk rekrytering; stereotyper.;

  Sammanfattning : Det svenska näringslivet och i synnerhet svenska börs- och finansiella bolag är nästan helt mansdominerat, där Vd-positionerna utgörs av endast sex procent kvinnor. Vi vet fortfarande mycket litet om rekryteringsprocessen av en verkställande direktör i dessa bolag, vilka påverkande mekanismer som finns i de olika rekryteringsstegen och vilken roll dessa har för valet av en verkställande direktör. LÄS MER

 4. 4. Väljer män män? : en kvalitativ studie i stereotypisering och homosocialit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Moatamid; Annsofie Donoyan; [2015]
  Nyckelord :Genus; kvinnligt ledarskap; stereotypisering; homosocialitet; manlig och kvinnlig kompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Väljer män män? - En kvalitativ studie i stereotypisering och homosocialitet. Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Sara Moatamid och Annsofie Donoyan Handledare: Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson Datum: 2016-01-11 Bakgrund och syfte: Tidigare forskning belyser att det saknas forskning som fokuserar på vad som ligger bakom den ojämna könsfördelningen och vilken roll rekryteringsprocessen har i detta. LÄS MER

 5. 5. Executive Search or Exclusive Search? - In between Practical - and Discursive Consciousness

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alma Ihre; Sofia Wendel; [2014-12-05]
  Nyckelord :Gender; recruitment; executive search; discourse consciousness; practical consciousness;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER