Sökning: "Exegesis"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Exegesis.

 1. 1. Vad är problemet med den besvärlige profeten? En receptionshistorisk analys av Hesekieltexten i Talmud-Bavli

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kim Hesekiel Rosén; [2021-01-28]
  Nyckelord :Ezekiel; Ezekiel 1; Ezekiel 16; Ezekiel s vision; Exegesis; Tractate Hagigah 13; Hashmal; Hekhalot; Jewish Mysticism; Kabbalah; Merkavah; Mishnah; Reception-History; Reception-Theory; Siddur; Talmud-Bavli; Tanakh; Torah; Whore; Work of the Chariot; Zanah;

  Sammanfattning : This essay will examine the reception-history of Ezekiel in Talmud-Bavli, tractate Hagigah 13a, where the issues about Ezekiel are discussed to a length by the Tannaim and Amoraim of their times. This chapter is often (mis)understood as constituting heavy criticisms of the Prophet, when in fact the Sages are underlining the books highly sacred and most holy literary content. LÄS MER

 2. 2. Den Helige Ande i den johanneiska litteraturen Särskiljer sig den johanneiska litteraturens presentation av Den Helige Ande i jämförelse med resterande nytestamentliga texter och i så fall hur?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Antonia Eklund; [2021-01-28]
  Nyckelord :The Holy Spirit; Spirit; Spirit of truth; Paraclete; the Gospel of John; the First Epistle of John; The New Testament; Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the Holy Spirit is presented in the Johannine writings, with the aim of getting a better picture of the Holy Spirit and to see whether the Holy Spirit is described with personal characteristics or not. I have used comparative analysis as my method, since I have compared the Johannine writings with the other texts in the New Testament. LÄS MER

 3. 3. C.G. Jung och Leo Perdue om Jobs bok : En jämförande receptionsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Jobs bok; C.G. Jung; Svar på Job; Leo Perdue; Wisdom in Revolt - Metaphorical Theology in the Book of Job; receptionsteori; tolkningshistoria; förväntningshorisont; Wolfgang Iser; leerstellen;

  Sammanfattning : This study in Old Testament exegesis is focused on two interpretations of three central passages in the book of Job, by C.G. Jung in Answer to Job (1952) and Leo Perdue in Wisdom in Revolt – Metaphorical Theology in the Book of Job (1991). LÄS MER

 4. 4. En hermeneutik värdig Gud? : En undersökning av Maximos Bekännarens hermeneutik och dess potentiella bidrag till dagens bibeltolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Daniel Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Maximus Confessor; biblical interpretation; exegesis; hermeneutics; theoprepes; defectus litterae; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Some theological schools consider the human conscience to be subordinate as a means to revelation of God’s nature compared to the biblical text. This can lead the reader of these texts to do violence to their own conscience by conforming it to the perceived biblical witness, although the two (the reader’s conscience and the biblical witness) can appear as in stark contrast to one another. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor, underordna er era män! En studie om hustrun i Efesierbrevets hustavla

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Danielsson; [2019-06-28]
  Nyckelord :Ephesians; women; household tablet; submission; New Testament exegesis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the exhortations in Eph 5:21–24 and 33 with focus on the prescribed behaviour for the woman. By applying exegetical methods this paper will evaluate the authors purpose in the ephesian household tablet with attention to the woman. LÄS MER