Sökning: "Exekutiva förmågor"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Exekutiva förmågor.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tilda Hellgren; Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cognition; creative thinking; executive function; physical activity; working memory; arbetsminne; exekutiva funktioner; fysisk aktivitet; kognition; kreativt tänkande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera sambandet mellan regelbunden fysisk aktivitet och kognitiv förmåga, i form av arbetsminne, kreativt tänkande och exekutiva funktioner. För att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga användes en tvärsnittsstudie som metod. LÄS MER

 2. 2. Are athletes active in high-contact sports at risk of impaired executive functioning? A quasi-experimental study on competitive mixed martial arts (MMA) athletes.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Candice Cattaneo; [2021]
  Nyckelord :High-contact sports; executive functioning; repetitive head injury; concussion; fullkontaktsport; exekutiva funktioner; upprepade huvudskador; hjärnskakning;

  Sammanfattning : The study of high-contact sport athletes and the implications of repetitive head injury (RHI) associated with these sports has been at the forefront of traumatic brain injury (TBI) research for the last decade. The present study represents a quasi-experimental study exploring whether an experimental group (N=39) consisting of amateur and professional competitive mixed martial arts (MMA) athletes differ in three operations of executive functioning ability (shifting, updating and inhibition) when compared to a control group (N=44) of non-contact sports athletes. LÄS MER

 3. 3. Elever med intellektuell funktionsnedsättning och NPF : En litteraturstudie med fokus på pedagogiska utmaningar och könsskillnader

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Christel Newborg; [2021]
  Nyckelord :Intellectual disability ID ; neurodevelopmental disorder NDD ; gender differences; teaching; literature review; Intellektuell funktionsnedsättning IF ; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; könsskillnader; undervisning; litteraturstudie;

  Sammanfattning : This essay consists of a review of 34 scientific articles. The aim is to describe and compile current research about students with intellectual disability (ID) and neurodevelopmental disorder (NDD). LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ intervjustudie om betydelsen av anpassningar i lärmiljön utifrån de exekutiva förmågorna för elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Sundman; [2021]
  Nyckelord :Exekutiva förmågor; extra anpassningar; KASAM; lärmiljlö; specialpedagogiska perspektiv; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur anpassningar i lärmiljön kan främja språkutvecklingen förelever i svårigheter med de exekutiva förmågorna. Studien utgår från ett specialpedagogisktperspektiv med stöd utifrån Antonovskys salutogena teori Känsla Av SAMmanhang (förkortatKASAM) som utgår från begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. LÄS MER

 5. 5. Gamified CoGNIT: cognitive assessment with added game elements : Gamification of medical examination

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Carlsson; Sebastian Vusak; [2020]
  Nyckelord :gamification; idiopathic normal pressure hydrocephalus; CoGNIT; per-formance; user experience; spelifiering; idiopatisk normaltryckshydrocefalus; CoGNIT; prestanda; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Background. CoGNIT is a computerized test battery for cognitive assessment, used in diagnosing and treating patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH). The disorder causes symptoms of dementia, among other things. Apart from other diseases with similar symptoms, like Alzheimer’s, INPH can be countered. LÄS MER