Sökning: "Exhaustion disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Exhaustion disorder.

 1. 1. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Gabriella Kylin; [2020]
  Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER

 2. 2. Saklig grund för uppsägning av arbetstagare med utmattningssyndrom - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid uppsägning av personliga skäl.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Jensen; [2020]
  Nyckelord :Rehabilitering; uppsägning; personliga skäl; utmattningssyndrom; sjukdom.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Episodisk minnesprestation vid utmattningssyndrom undersökt med Buschkes selektiva påminnelseprocedur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Andersson; Anna Bergdal; [2019]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; episodiskt minne; Buschkes selektiva påminnelseprocedur;

  Sammanfattning : Förekomsten av stressrelaterad ohälsa har ökat de senaste åren. Långvarig stress utan möjligheter till behandling och rehabilitering kan få allvarliga konsekvenser med kognitiva symtom som försämrad minnesfunktion som följd. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska insatser i rehabiliteringsprocessen för individer med utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa och dess effekt på återgång i arbete - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Jonathan Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :occupational therapy; return to work; burnout; exhaustion disorder; stress;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka när arbetsterapeuten blir involverad i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för individer som är sjukskrivna till följd av utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa, hur arbetsterapi tillämpassamt vilken effekt arbetsterapeutiska insatser har på klientens återgång i arbete. Insamlingen av data gjordes genom sökningar databaserna CINAHL, PsycINFO, Cochrane, PubMed, SveMed+ samt Amed via Luleå tekniska universitetsbibliotek under perioden februari till mars 2019. LÄS MER

 5. 5. HEART RATE RECOVERY IN EXHAUSTION DISORDER : quadratic vagal interaction predicting work ability?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Exhaustion disorder; ED; Burnout; Heart rate recovery; HRR; gastrointestinal; work ability; Exhaustion disorder; ED; Burnout; Heart rate recovery; HRR; gastrointestinal; work ability;

  Sammanfattning : Exhaustion disorder (ED) is a Swedish criteria-based medical diagnosis related to burnout, that often requires long term rehabilitation and sick leave. Comorbidity of functional gastrointestinal (GI) problems and ED has been reported and may be mediated by dysregulated vagal function. LÄS MER