Sökning: "Existential issues"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Existential issues.

 1. 1. Upplevelser efter ett hjärtstopp : livet efter döden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Fanny Saxberg; Vera Marmstig Andersson; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; experience; patient; nursing; suffering; Hjärtstopp; upplevelser; patienter; omvårdnad; lidande;

  Sammanfattning : Background: More people survive today after a cardiac arrest and one of the reasons could be because more civilians are now trained in CPR. Defibrillators are deployed in public places to quickly save lives. There is more to examine in cardiac arrest than just physically and mentally limitations. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta döende patienters existentiella frågor : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Byström; Jessica Sandström; [2021]
  Nyckelord :Existentiella frågor; Sjuksköterskor; Upplevelser; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ökar både i Sverige och internationellt, vårdformen har beskrivits som komplex då patienter och deras närstående befinner sig i en påfrestande svår existentiell situation. Kommunikation är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av att ha överlevt hjärtstopp : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Boss; Rebecca Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; literature review; lived experience; patient; quality of life.; Erfarenhet; hjärtstopp; litteraturöversikt; livskvalitet; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 8000 till 9000 personer av hjärtstopp. De flesta överlever inte, men i takt med att allmänheten utbildats i hjärt- och lungräddning och fler hjärtstartare finns tillgängliga överlever fler personer hjärtstopp. LÄS MER

 4. 4. Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Religion och Livsfrågor, tidsskrift publicerad av Föreningen Lärare i Religionskunskap 1967-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Lindgren; [2020-06-22]
  Nyckelord :religionskunskap; religious literacy; world religions paradigm; kursplaner; läroplansreform; lgr80; lgr11; lpf94; gy11; religiös literacitet; världsreligionsparadigmet; religious education; lgr94;

  Sammanfattning : This study analyses the Religious studies subject in Sweden based on discussions held between 1979-1982, 1993-1996 and 2010-2013 in the publication Religion och Livsfrågor, published by Föreningen Lärare i Religionskunskap, an organization for teachers in the subject ReligiousStudies in Swedish schools. The study inquires about the role religious education plays in the Swedish school system, how it is justified, what knowledge and abilities are of importance and how the subject contributes to the nurturing of democratic citizens. LÄS MER

 5. 5. Att samtala om existentiella frågor : ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Sabina Dervisevic; Elin Tegsell; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; existentiella samtal; existentiella frågor; palliativ vård;

  Sammanfattning : Den palliativa vården blir aktuell när det inte längre finns någon bot utan det enda som kvarstår är symtomlindring. Fokus handlar om att lindra lidande för patienterna, vare sig det är fysiskt, psykologiskt, socialt eller andligt. Det är vanligt förekommande att existentiella frågor uppstår i detta skede. LÄS MER