Sökning: "Exklusivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Exklusivitet.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Den suveräna statens skyldighet att skydda miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Ljunglöf; [2020]
  Nyckelord :Internationell miljörätt; Mänskliga rättigheter; Intervention; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of environmentally motivated intervention (which in the essay is defined as ecological intervention), with the purpose to force another state to stop global effect pollution, and how such a solution would affect the international legal and political climate. The thesis is based on the underlying environmental law and international law principles to provide a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 3. 3. Generation Z - lyxvarumärkenas utmaning : En studie om lyxvarumärkens etablering på Instagram och dess inverkan på Generation Z:s varumärkesattityder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonard Camitz; Amanda Bärneskär; [2020]
  Nyckelord :Lyxvarumärken; Demokratisering av Lyxvarumärken; Generation Z; Instagram; Sociala medier; Varumärkesattityd; Interaktion; Affektion; Kognitivitet; Förväntningar; Interaktion; Mervärde; Marknadsföringsåtgärder;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lyxvarumärkens utbredda etablering på Instagram och hur detta påverkar varumärkesattityden hos Generation Z. Specifikt vilar studiens fokus vid att undersöka Generation Z:s attityder till lyxvarumärkens ökade exponering och hur värde kan skapas eller degenereras genom denna interaktion. LÄS MER

 4. 4. Digitala Ridåer : Upplevelser: ett möte mellan teater och digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Charlotta Lind; Sebastian Lindfors; [2020]
  Nyckelord :theatre; digital games; exclusivity; experience; live performance; teater; digitala spel; exklusivitet; upplevelse; liveföreställning;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi utforskat huruvida teater som ett medium för upplevelser skulle kunna översättas till ett digitalt spelmedium. Då ‘upplevelse’ som begrepp är mycket stort har vi valt att fokusera främst på känslan av exklusivitet vid liveföreställningar, och använt ett flertal metoder för att utforska detta, bland annat designperspektivet ‘simulering’ med vilket vi ämnat att simulera den agens en skådespelare har vid varje föreställning. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensbegränsande exklusivitetsklausuler i vertikala avtal : En undersökning av när konkurrensbegränsande avtal är förbjudna, främst vid tillämpning av e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amanda Dezfolian; Denisé Digemo; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Konkurrens råder på marknader varpå fler än ett företag är verksamma. De konkurrensrättsliga reglerna återfinns i konkurrenslagen (2008:579) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att upprätthålla en effektiv och fungerande konkurrens i Sverige och inom den Europeiska unionen. LÄS MER