Sökning: "Exkursion"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Exkursion.

 1. 1. Möjligheter och utmaningar med användandet av studiebesök som resurs inom religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Theodore Zetterberg; Mathilda Johansson; [2023]
  Nyckelord :Student; excursion; religion; religious education; field trips visits; school; Elever; exkursion; religion; studiebesök; skola;

  Sammanfattning : The following research overview lifts the opportunities and challenges that come with the usage of field trips, in the school subject religion. Using national and international research, we wanted to give an overview of how field trips are used and what they can bring to students regarding knowledge and personal development. LÄS MER

 2. 2. Miljöpedagogers arbete vid våtmarker : “Vi behöver fler som bryr sig om våra våtmarker och vattendrag, ta vara på allt intresse som redan finns bland unga barn”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Josefin Gannfelt; Stina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :biophilia; nature connectedness; place-based learning; pedagogy; urbanization; wetlands; excursions; biofili; natursamhörighet; platsbaserat lärande; pedagogik; urbanisering; våtmarker; exkursioner;

  Sammanfattning : Allt fler bor i urbana områden och vistas mindre ute i naturen. Samtidigt pågårklimatförändringar som bland annat påskyndas av att torrlagda våtmarker släpper utkoldioxid. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med studiebesök i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rana Saab; Faten Dibes; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; Gymnasieskola; Efterarbete; Exkursion; Förarbete; Kunskap; Möjligheter; Religionskunskapsundervisning; Studiebesök; Utmaningar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Platser som aktivt stöd vid begreppsutveckling : En aktionsstudie om möjligheten för ökad konkretisering och lärande av begreppen likhet, skillnad och källa genom användning av lokala historiska platser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Hörnblad; [2022]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; platsbaserat lärande; exkursion; lokalhistoria;

  Sammanfattning : I kursplanen för historia står skrivet att platser är en källa till kunskap där eleverna genom möten med platser ska utveckla kunskaper om hur vi vet något om det förflutna, men också få olika perspektiv på både sin egen och andras identitet (Lgr11). Inom platsbaserat lärande och utomhuspedagogik är platsen central där den lokala miljön används i undervisningen för att kontextualisera ämnesinnehållet och skapa lärandemiljöer utanför klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Studentupplevelser av praktiska moment under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Arej Mahmoud Ali; Sara-Selma Khatib; [2022]
  Nyckelord :Distance education; excursion; field exercise; laboration; pandemic; practical skills; Distansundervisning; exkursion; fältövning; laboration; pandemi; praktiska färdigheter;

  Sammanfattning : Coronapandemin bröt ut våren 2020 och universiteten tvingades till undervisning på distans. Inom ingenjörsprogrammen tränar studenter sina praktiska färdigheter genom praktiska moment. I samband med distansundervisningen har även praktiska moment utförts på distans. LÄS MER