Sökning: "Exotisering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Exotisering.

 1. 1. Välkommen till Lagos : En semantisk översättning från engelska till svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Isabel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Translation Studies; semantic translation strategy; African literature; postcolonial translation theory; translation of culture-specific items; translation of stylistic devices; translation of spoken language markers; Nigerian pidgin; översättningsvetenskap; semantisk översättningsstrategi; afrikansk litteratur; postkolonial översättningsteori; översättning av kulturspecifika begrepp; översättning av stilfigurer; översättning av talspråksmarkörer; nigeriansk pidgin;

  Sammanfattning : Postkolonial teori har skiftat intresset från västerländska diskurser till frågor som ideologi, ojämlika maktförhållanden och etik. I samband med översättningsvetenskapens kulturella vändning på 1980-talet, började översättningsvetare ifrågasätta översättningsstrategier som antingen assimilerar (domesticering) eller stereotypiserar (exotisering) källkulturen. LÄS MER

 2. 2. "Afgudabilder eller "Guds son"? : Om egyptomani och exotisering av fornegyptisk kultur i svensk press 1830-1870

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Dag Runeson; [2019]
  Nyckelord :Egyptomani; exotisering 1800-tal; Sverige; Egypten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Buddhism och hinduism i undervisningen - en kvalitativ studie om lärares didaktiska överväganden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Chadie Hotait; Elvira Hadzic; [2016]
  Nyckelord :andrafiering; buddhism; didaktik; etnocentrism; eurocentrism; exotifiering; exotisering; hinduism; religionsdidaktik; religionskunskap; representation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examenarbete är att undersöka vilka didaktiska övervägande gymnasielärare gör gällande religionsundervisning i buddhism och hinduism samt vilket material de använder och varför. För att göra detta har vi använt oss utav tre olika teoretiska utgångspunkter som vi anser vara relevant för vår undersökning: representation, religionsdidaktik och eurocentrism Vidare har vi använt oss utav en kvalitativ forskningsmetod – en kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju där vi har intervjuat tre lärare på tre olika gymnasieskolor för att för en djupare inblick i lärarnas arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Hantering av svenska kulturspecifika referenser i en engelsk och tjeckisk översättning av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Takac Adrian; [2015]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; kulturspecifika referenser; svenska; tjeckiska; engelska; Stieg Larsson;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra den engelska och tjeckiska översättningen av Stieg Larssons kriminalroman Män som hatar kvinnor och undersöka hur svenska kulturspecifika referenser har hanterats  och om de överatta texterna blev domesticerade (målspråksorienterade) eller exotiserade (källspråksorienterade). Detta undersöks genom att kategorisera de svenska kulturspecifika referenser som finns i boken och genom att kartlägga de översättningstekniker som översättarna använt sig av vid översättningen samt genom att utföra en statistisk analys av översättningsteknikernas fördelning i texterna. LÄS MER

 5. 5. Taal van het hart - Een vergelijking tussen de Nederlandse en Engelse vertalingen van "Hjärtans Fröjd" door Per Nilsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Angelica Ericsson; [2012-05-02]
  Nyckelord :vertaalproblemen; vertaalstrategieën; descriptieve vertaalwetenschap; Per Nilsson; översättning; översättningsproblem; ekvivalens; översättningsstrategier; deskriptiv översättningsvetenskap; vertaling; equivalente;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs de nederländska, amerikanska och brittiska översättningarna av den svenska ungdomsboken Hjärtans Fröjd av Per Nilsson. Översättningsproblem som beror på partiell ekvivalens, nollekvivalens och ordlekar analyseras, och lösningarna systematiseras enligt fyra översättningsstrategier: naturalisering, neutralisering, explicitering och exotisering. LÄS MER