Sökning: "Expectancy Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Expectancy Theory.

 1. 1. Manager Motivation and Organizational Change A case study of how manager motivation is fostered in a company and impacted by an organizational change effort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Walldén; Fredrik Horn; [2021-02-24]
  Nyckelord :Motivation; Manager Motivation; Organizational Change Process; Self- Determination Theory; Expectancy Theory; Motivational Psychology.;

  Sammanfattning : Organizations are a fundamental part of today's society, playing an important part in people'severyday lives as well as in economic development. The key to running a successfulorganization in today’s complex business environment is to constantly develop andcontinuously motivate one’s workforce. LÄS MER

 2. 2. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers motivation att använda GeoGebra i matematiken

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Nordström; [2021]
  Nyckelord :Dynamic Geometry Software; Expectancy-value theory; GeoGebra; High School Students; Motivation; Dynamisk Geometrimjukvara; Förväntan-värde teori; GeoGebra; Gymnasieelever; Motivation;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa vad som motiverar gymnasieelever att använda GeoGebra i matematiken. Vidare undersöktes även eventuella skillnader i motivation, både typ och grad, hos gymnasieelever som använder GeoGebra ofta respektive sällan i matematiken. LÄS MER

 4. 4. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 5. 5. Supporting the Cause: How Can Football Supporters Engage with a Club's Brand Extensions

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alessandro Solmi; Peter Moane; [2021]
  Nyckelord :Brand Extensions; Engagement; Interaction; Supporters; Football clubs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Supporting the Cause: How Can Football Supporters Engage with a Club’s Brand Extensions Seminar Date: June 4th, 2020 Course: BUSN39: Degree Project in Global Marketing Authors: Peter Moane and Alessandro Solmi Supervisor: Ekaterini Drosou Thesis Purpose: This research aims at understanding what English supporters of football teams with a small fan base deem important in order to buy, engage or interact with the brand extensions put in place by their favourite club, thereby contributing to the club’s revenue. Methodology: The thesis adopts a relativist ontology and a social-constructionist epistemology, which induced authors to choose a qualitative method and an abductive approach. LÄS MER