Sökning: "Expectations"

Visar resultat 1 - 5 av 2174 uppsatser innehållade ordet Expectations.

 1. 1. How are socioeconomic aspects related to retirement expectations?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emma Ahlgren; [2019-01-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has shown that retirement expectations may influenceretirement-related behaviour, while socioeconomic aspects may influenceretirement expectations. Existing literature has investigated several covariatesof retirement expectations, yet socioeconomic aspects have received scarceattention. LÄS MER

 2. 2. Monte Carlo Simulations of Bowing Effects Using Realistic Fuel Data in Nuclear Fuel Assemblies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Marcus Westlund; [2019]
  Nyckelord :bowing effects; fuel assembly perturbations; nuclear; serpent; monte carlo;

  Sammanfattning : Deformations of nuclear fuel assemblies have been observed in nuclear power plants since the mid-90s. Such deformations are generally called bowing effects. LÄS MER

 3. 3. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 4. 4. Transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa - ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kristoffer Blomdahl; Chukwuma Onyekwere; [2019]
  Nyckelord :innehållsanalys; intervjustudie; kommunikation; migration; tolk;

  Sammanfattning : Background: Mental illness can aggravate difficulties in transcultural nursing. Migrants often have one form of mental illness or another depending on their past experiences. They might understand the healthcare systems in their homelands and also have expectations from the system in their host country. LÄS MER

 5. 5. Genussystemet i LVU-domar. En kvalitativ studie om genusskillnader i 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marielle Persson Johansson; Viktoria Kronborg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences in judgements; LVU; förvaltningsrätten; Swedish court; equality; unequality; childcare; Yvonne Hirdman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Marielle Johansson & Viktoria Kronborg Title: Gendersystem in LVU judgements. A qualitative study of gender differences in LVU judgements. [Translated title]. Supervisor: Mikael Sandgren When in trial everyone is supposed to be equal to the law. LÄS MER