Sökning: "Experiental Learning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Experiental Learning.

 1. 1. Organisational Learning in Business Model Innovation in the Bottom of Pyramid market : An empirical fieldwork about the market introduction of clean cookstoves in Mozambique

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefan Premer; Brenda Nansubuga; [2018]
  Nyckelord :Organisational Learning; Organizational Learning; Knowledge; Knowledge Transfer; Experimental Learning; Experiental Learning; SECI; Tacit; Explicit; External Learning; Internal Learning; Learning from the environment; Business Model; Business Model Innovation; Bottom of Pyramid; Bottom of Pyramid market; BoP; cleantech; clean technology; clean cookstoves; clean cooking; gasification; cashew; cashew nut; cashew nut shells; market introduction; Mozambique; Africa; Sub-Saharan Africa; development; sustainability; climate change; renewable energies; ethnographic studies; fieldwork;

  Sammanfattning : There is a need for cleaner technology initiatives into the Bottom of the Pyramid (BoP) market to combat the effects of climate change. The difficulty of these initiatives lies in their business model innovation process, as those organisations struggle in finding adequate strategies to establish their business in the BoP market. LÄS MER

 2. 2. "Mamma, mamma, jag vågade titta på häxan" : En kvalitativ studie som utforskar äventyrspedagogik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofia Allvin; Michaela Ellestad; [2017]
  Nyckelord :Pre school; adventure education; experiental learning; play and learning; frame factors; pedagogical method; Förskola; äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; lek och lärande; ramfaktorer; pedagogisk metod;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om äventyrspedagogik som metod där syftet är att utforska och bidra med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. Frågeställningarna som valdes ut för att svara upp till syftet berör hur och varför förskollärare arbetar med äventyrspedagogik, hur förskollärare ser på äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera barns lek och lärande samt vilka pedagogiska utmaningar som finns i arbetssättet. LÄS MER

 3. 3. Understanding of Entrepreneurial Learning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Fütö; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; exploration; experimental; experiental; eperience; transformation; development; process; cycle; kolb; learning; entrepreneur; entrepreneurial; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Understanding of entrepreneurial learning has become an increasingly emphasized topic. Many studies have been made and many theories have been proposed. In this study I analyze entrepreneurial learning through a number of different models using my own experience as data. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurial Learning : Entrepreneurial response to firm failure

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Cajsa-Malin Skärström; Erik Wallstedt; Linus Wennerström; [2008]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Bankruptcy; Critical reflection; Entrepreneurial learning from failure;

  Sammanfattning : There is a lot of research conducted in the field of general entrepreneurship, entrepreneurial learning, and entrepreneurial innovation. However, as Jason Cope (2003) came across during his research, there is little to none research made within the field of entrepreneurial learning from failure, especially from bankruptcy. LÄS MER