Sökning: "Experiential Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Experiential Learning.

 1. 1. SUSTAINABILITY COMPETENCIES AND EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: STUDENT PERCEPTIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Annelin; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sustainability Competencies; Experiential Learning; Sustainability Action; ESD; Online Teaching;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to investigate university student perceptions of their competencies of and propensity to act for sustainability, while they study on a module designed with use of the experiential learning approach. Theory: The conceptual framework of this research was based on a combination of theories; experiential learning (Dewey, 1963) that focuses on the development of student knowing, being and doing, and transformational learning theory (Mezirow, 2000) that has inspired the key sustainability competencies (Brundiers et al. LÄS MER

 2. 2. The Role of Knowledge Acquisition in Internationalization: A dual case study of Swedish digital SMEs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hendrika Öpik; Linnea Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :knowledge; knowledge acquisition; congenital learning; experiential learning; vicarious learning; grafting; searching and noticing; internationalization; digital firm; SME; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the role of knowledge acquisition in the internationalization of digital small and medium-sized enterprises (SMEs). An organizational learning perspective is adopted by examining how each of Huber’s (1991) five knowledge acquisition types are used in firm internationalization. LÄS MER

 3. 3. Ett tassande i gränslandet : En kvalitativ studie om gränsdragningen mellan det religiösa och icke-religiösa inom religionskunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :religious education; experiential education; non-confessional; didactic in religious education; lived religion; religious practice;

  Sammanfattning : This paper clarifies where the distinction of what is viewed as religious and non-religious by teachers within religious education. More specifically, the study explores teachers’ affection and tendency to employ objects and practical activities throughout the education in this discipline. LÄS MER

 4. 4. The Game Changers that are changed by the Game (Entrepreneurs’ personal characteristics and learnings from failure)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohammadhadi Sheidaee; Kerstin Kristina Mühlow; [2021]
  Nyckelord :entrepreneurial learning; failure; experiential learning; personal characteristics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Problem: While it has been extensively studied which personal characteristics enhance entrepreneurial learning from failure, the mechanisms of how those characteristics contribute to entrepreneurial learning process has not yet been fully understood. Aim: Through a comprehensive model, this research aims to explore how different personal characteristics influence the different stages of experiential learning as defined by Kolb (1984, 2014) with the purpose to contribute to a deeper understanding of entrepreneurial learning from failure, to enhance the effectiveness and efficiency of entrepreneurial activities. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter ur sjuksköterskestudenters perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Rosén; William Norin Smrečki; [2021]
  Nyckelord :Clinical practice; experiences; nursing student; literature review; Erfarenheter; sjuksköterskestudenter; litteraturstudie; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter integrerar teori och praktiska moment med stöd av sjuksköterskor under verksamhetsförlagd utbildning. Vårdandets konst är en process som kräver ständig reflektion för att se och vårda patienters problem och behov. LÄS MER