Sökning: "Experiential Services"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Experiential Services.

 1. 1. Methods and challenges with NSD for small experiential service firms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Benon; David Eliasson; [2022]
  Nyckelord :New Service Development; NSD; Small firms; Experiential Services; Challenges; Methods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose of the study: To further generate an understanding of previous research on NSD challenges in small firms and NSD methods used by firms when developing new experiential services. Theory: Research on challenges faced by small firms with performing NSD and methods experiential service firms use to perform NSD. LÄS MER

 2. 2. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Nyckelord :kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Sammanfattning : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefine Bengtsson; Lisa Engstrand; Tilda Fransson; [2022]
  Nyckelord :skyfall; grönblå lösningar; estetik; rumslighet; tillgänglighet; trygghet; cloudburst; climate change; Aesthetics och Spatiality;

  Sammanfattning : Genom användningen av fossila bränslen har klimatet förändrats, vilket bland annat resulterat i ökad risk för skyfall. De kraftiga skyfall som inträffat de senaste åren har inneburit förödande konsekvenser med flertalet dödsoffer och svåra skador på infrastruktur. LÄS MER

 4. 4. Voice Qualities in Audio Subtitles : Opportunities and Challenges in Voice Design for accessibility and beyond

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Charlot Scholz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores novel experiential qualities of the voice in Audio Subtitles through research through design. Audio subtitles is an accessibility service for users who have trouble comprehending subtitles in audiovisual content and has been newly developed for video on demand platforms such as SVT Play. LÄS MER

 5. 5. If it’s safe, and it’s successful -then it’s OK : An ethnographic study of key factors and interaction in a Therapeutic Horsemanship program for Young People

  Master-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mia Harri; [2021]
  Nyckelord :Equine Assisted Interventions; Equine Assisted Learning; Equine Assisted Services; Therapeutic Horsemanship; Disadvantaged; Young People; Child; Rescue Horses; Groundwork;

  Sammanfattning : The cross-scientific field of Equine Assisted Interventions (EAI) for human health, education and wellbeing is wide, varied, and rapidly growing with an expressed need of increased knowledge. Interventions involving horses are used to address a variety of difficulties and suggested as an alternative option for children and youth in need of support, who for different reasons do not or cannot benefit from traditional therapeutic or educational contexts or settings. LÄS MER