Sökning: "Expertise förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Expertise förändring.

 1. 1. Ortopedingenjörens upplevda handlingsutrymme : En deskriptiv undersökning om ortopedingenjörens upplevda handlingsutrymme ur en nordisk kontext.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Tilda Johansson; Josefin Rundqvist; [2020]
  Nyckelord :Prosthetic device; amputees; prosthetic supplies; prescription; discretion; Protes; amputerad; protesförsörjning; förskrivning; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortopedingenjören har som uppgift att med sin kompetens och erfarenhet tillhandahålla en ortopedteknisk lösning som motsvarar patientens behov och önskemål. Handlingsutrymmet är det utrymme som en ortopedingenjör har till att ta självständiga beslut i sin yrkesutövning och är därmed summan av kompetens, bedömningar och rutiner inom verksamhetens ramar. LÄS MER

 2. 2. Vem utspelar sig The War for Talent egentligen för? : En kritisk diskursanalys av konstruktionerna av millennials och av begreppet talang

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Theofanis Iliadis; [2020]
  Nyckelord :Millennials; Talent Management; The War for Talent; Critical discourse analysis; Millennials; Talent Management; The War for Talent; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Faktumet att den föregående generationens arbetskraft pensioneras och blir substituerad av den nya millennials-generationen har lett till att företag upplever en förlust av ackumulerad kunskap och expertis. Denna förändring av arbetskraft är särskilt oroande för Professional Service Firms, eftersom deras främsta tillgång är deras medarbetare och expertisen kopplade till dem. LÄS MER

 3. 3. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER

 4. 4. Det förändrade musiklandskapet – Sveriges Radio P3s public service-ansvar i förhållande till en medieteknisk förändring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Andrea Knutsson Liljemark; Julia Nygren; [2019]
  Nyckelord :Public service; Sveriges Radio; P3; Spotify; spellistekultur; spellista; musikdistribution; medieutveckling; digitalisering; musik; musikredaktör;

  Sammanfattning : Studien behandlar digitaliseringens påverkan på musiklandskapet i Sverige. Syftet med studienär att förstå om och hur musikdistributionen i ett förändrat musiklandskap, Spotifys spellistekulturoch spellistan Hits idag påverkar P3s musikval. LÄS MER

 5. 5. A review on hydrological modelling tools for Nexus assessment : A comparative study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Brännström; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modelling tool; computer-based models; MIKE SHE; SWAT;

  Sammanfattning : The natural movement of water is known as the hydrological cycle. Many different factors affect the hydrological cycle and the availability of freshwater. The availability of freshwater is essential for many human activities. LÄS MER