Sökning: "Explicit knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden Explicit knowledge.

 1. 1. A quantitative study of upper-secondary ESL students’ reading comprehension abilities in relation to reading strategies, metacognitive awareness, and motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Lovisa Zels; [2022]
  Nyckelord :ESL; high motivation; metacognitive awareness; reading comprehension; reading strategies; upper-secondary school;

  Sammanfattning : This study investigates reading comprehension strategies amongst 298 Swedish ESL students in upper-secondary school, possible relationships between high motivation to learn and high strategy use, and whether more experienced readers tend to use reading strategies more frequently than lesser experienced readers. Data was collected through online surveys, and the findings were analysed using quantitative analysis. LÄS MER

 2. 2. Glosor som metod för ordinlärning i ämnet engelska i åk 4-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Josefine Bergström; Veronica Dahlin; [2022]
  Nyckelord :språklig sårbarhet; ordinlärning; glosinlärning; engelska;

  Sammanfattning : Learning a new language comprises learning new words. Swedish students study English as a foreign language and as a compulsory subject in school from the first year to year nine. Swedish students also need to pass English to get admitted to upper-secondary school. LÄS MER

 3. 3. Adapting to Accelerated Digitalization of Learning Services - A Single Case Study of Global Service Training at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Ryfors; Vanja Lieback; [2021-07-08]
  Nyckelord :Explicit knowledge; tacit knowledge; knowledge transfer; knowledge sharing; knowledge transformation; information and communication technologies ICTs ; digital learning; digital tools; gamification; virtual reality VR ; augmented reality AR ;

  Sammanfattning : This thesis aims to research the accelerated digitalization of learning services in a globalcontext. The thesis further aims to research how a multinational company can leverage digitalsolutions to add value for their aftermarket. To fulfill this aim, the research is conducted incollaboration with the global bus manufacturing company Volvo Buses. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 5. 5. Strength of axially loaded screw joints in wooden structures exposed to fire : An overview of existing knowledge and proposal for test method

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Fire; Wood; Screws; Strength; test method;

  Sammanfattning : Today, distinct approaches are required when designing timber structures and their joints in the event of fire. Considering that the steel fasteners have temperature dependent properties and that the surrounding wooden construction is also affected by the fire due to occurrence of charring during fire exposure, these types of joints are complicated to design. LÄS MER