Sökning: "Exploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet Exploatering.

 1. 1. Skyddet av den marina miljön på djuphavsbotten i enlighet med Mänsklighetens Gemensamma Arvedel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nezik Keshto; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tack vare teknologiska framsteg har tiden kommit för världen att ta sina första steg mot en hittills outforskad plats, djuphavsbotten bortom nationell jurisdiktion, det så kallade Området. Områdets miljö innehåller eftertraktade mineraler som genom marin gruvdrift ska utvinnas. LÄS MER

 2. 2. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 3. 3. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER

 4. 4. Happy ending? En studie i sexuell exploatering på thaimassagesalonger i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Bodis; Josefina Zadig; [2019]
  Nyckelord :arbetstillstånd; prostitution; sexuell exploatering; thailändska kvinnor; thaimassagesalong; uppehållstillstånd; residency; sexual exploitation; Thai massage parlours; Thai women; work permit;

  Sammanfattning : Flera olika källor har fastställt att många av Malmös thaimassagesalonger erbjuder sexuella tjänster mot betalning. Syftet med denna studie har varit att dels undersöka hur omfattande den påstådda problematiken är samt att tydliggöra vilken utsatthet en del av kvinnorna på salongerna lever i. LÄS MER

 5. 5. Gruvetableringens postkoloniala tendenser : En fallstudie av gruvetablering i Kallak

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :ursprungsbefolkning; gruvindustri; postkolonialism; maktrelationer; framinganalys;

  Sammanfattning : Etablering av gruvdrift centreras ofta kring vad som ska prioriteras av rennäring och mineralresurser då båda är klassade som riksintressen enligt lag. Med hänsyn till historisk exploatering av Sápmi är den pågående debatten om en eventuell gruvetablering i Kallak, Jokkmokk, intressant att studera utifrån ett postkolonialt perspektiv. LÄS MER