Sökning: "Exponera"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet Exponera.

 1. 1. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Bridging Sim-to-Real Gap in Offline Reinforcement Learning for Antenna Tilt Control in Cellular Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mayank Gulati; [2021]
  Nyckelord :reinforcement learning; transfer learning; simulation-to-reality; simulator; realworld; real-world network data; remote electrical tilt optimization; cellular networks; antenna tilt; network optimization.;

  Sammanfattning : Antenna tilt is the angle subtended by the radiation beam and horizontal plane. This angle plays a vital role in determining the coverage and the interference of the network with neighbouring cells and adjacent base stations. LÄS MER

 3. 3. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ersbring; [2021]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. LÄS MER

 4. 4. Semiotisk analys på varumärkesidentiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mathilda Enlund; Sofia Koltsida; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :brand identity; brand communication; brandimage; content marketing; Kapferer s brand identity prism.; varumärkesidentitet; varumärkeskommunikation; varumärkesimage; innehållsmarknadsföring och Kapferer´s brand identity prism;

  Sammanfattning : Visuell kommunikation är en stark marknadsföringsstrategi för att exponera ett varumärkes identitet därav är sociala medier är därför en väsentlig marknadsföringsplattform för att förstärka varumärkets distinkta idé om deras identitet. Den visuella interaktionen från varumärket genererar skapandet av tankar, kopplingar och minnesvärda upplevelser för konsumenterna som kommer påverka deras relation till varumärket. LÄS MER

 5. 5. Främjande av hållbar konsumtion medhjälp av digitala skärmar : En kvantitativ studie av digitala skärmars innehåll och dess påverkan på konsumtion

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Berglund; Hanna Kolmodin; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable consumption; Digital signage; Buying behavior; Hållbarhet; Hållbar konsumtion; Digital skyltning; Köpbeteende;

  Sammanfattning : Till följd av de stora miljöutmaningar som världen står inför idag, där majoriteten av dem orsakats av människan, har ett hållbart konsumtionsbeteende blivit alltmer betydelsefullt. För att uppnå ett hållbart konsumtionsbeteende bör butikers gemensamma mål vara att involvera kunder till att handla mer hållbart samt främja miljövänliga och hållbara produkter. LÄS MER