Sökning: "Exponeringsverktyg"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Exponeringsverktyg.

 1. 1. Rörlig bild – En spegelbild av verkligheten? En studie om hur rörlig bild kan öka förtroendet vid e-handel.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Miriam Gelotte; [2015]
  Nyckelord :Rörlig bild; E-handel; Förtroende; Video; Catwalk; Nelly; Vero moda; Exponeringsverktyg; Klädexponeringsverktyg; Moving Images; E-commerce; Trust; Reliance; Exposure tool; Walk-exposure tool;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur rörlig bild kan öka konsumentens förtroende för en produkt vid e-handel, och för att se om det eventuella ökandet av förtroende för produkter kan få fler kunder att vilja handla online. Målet med studien är att se hur påverkad användaren blir av rörlig bild när den handlar kläder på en webbplats. LÄS MER

 2. 2. Trådsmala och graciösa : en studie om skyltdockor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Stina Lantz; Mette Lilius; [2012]
  Nyckelord :Marketing; Visual Merchandising; Skyltdockor; Visual Merchandising; Mannequins; The customers attitude.; Marknadskommunikation; Konsumenters attityder.;

  Sammanfattning : Skyltdockor är ett exponeringsverktyg som har en lång historia inom klädsömnadsindustrin, en historia som genom decennierna förändrats och utvecklats för att attrahera konsumenterna på marknaden. Utseendet och skönhetsidealen som symboliseras har diskuterats och väcker idag, år 2012, stora debatter som är högaktuella. LÄS MER

 3. 3. Hur ska klädexponeringen se ut i den perfekta webbshoppen?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MARIA KJELIN; EMELIE ÖSTLUND; [2011]
  Nyckelord :webbkommunikation; e-commerce; clothes exposure; visual merchandising online; web communications; consumer satisfaction; customer loyalty; customer behavior; internet marketing; profitability; e-handel; klädexponering; exponering på internet; den nöjda kunden; kund tillfredställelse; kundbeteende; marknadsföring på internet; marknadsundersökning; lönsamhet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle handlar det om att vara så effektiv som möjligt för att vinna tid. Som Benjamin Franklin en gång sa att ”Tid är pengar”, är något som vi människor allt mer tagit fasta på då vi ställer höga krav på utvecklingen och dess teniska förmågor. LÄS MER