Sökning: "Extended education"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden Extended education.

 1. 1. Skolan och civilsamhället. Ökad likvärdighet på (o)lika villkor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Baude; [2022-01-19]
  Nyckelord :school-community partnership; governmentality; exclusion; participation; dialogue; innovation;

  Sammanfattning : This thesis examines school-community partnerships in Gothenburg's primary schools. The overall aim is to analyse how schools in socially disadvantaged areas work with partnerships as the consequence of students´ low school results and social exclusion. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av sent palliativa patienter på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Gerdfeldter; Rebecca Edberg; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; End-of-life care; Palliative care; Relatives; Akutmottagning; Närstående; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningars syfte är att bedriva sjukvård för personer som drabbas av akut sjukdom eller skada, dygnet runt. Arbetet sker utefter sjukdomarnas och skadornas prioriteringsgrader och inriktningen är främst kurativ. LÄS MER

 3. 3. Digital Services of Banks - Increasing Customer Satisfaction or Growing Digital Divide? A study on elderly Swedish bank customers' acceptance of bank's digital services

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Philip Lindh; Jacob Falksäter; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; Banking; Digital divide; Technology Acceptance Model; Elderly customers;

  Sammanfattning : The digitalization in the banking sector has rapidly transformed the way bank customers interact with their bank and benefit from its banking services. As a result of this quick transformation, many older people feel they have been left behind and are struggling to adapt to the new way of doing the essential bank errands that needs to be done in order to still be a part of modern society. LÄS MER

 4. 4. Är det där en åsna? : En studie av estetiska lärprocesser i ett ämnesöverskridande arbete mellan bild och religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2022]
  Nyckelord :subject integration; interdisciplinary collaborations; the subject of art; aesthetic learning;

  Sammanfattning : Subject integration between art and the school's other subjects is something that is often highlighted as positive. But Lindström (2012) emphasizes that there is a problem with talking unspecified about aesthetics in school and can lead to a neglect of the qualifications needed to integrate art, crafts and design with the school's "academic subjects". LÄS MER

 5. 5. Vilka kunskaper behöver lärare i fritidshem? : En kvalitativ studie kring uppfattningen av de praktiska och teoretiska kunskaperna i grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Landelius; Caroline Palmborg; [2022]
  Nyckelord :fritidshem; lärare i fritidshem; grundlärarutbildningen; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; kunskapsutveckling; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka legitimerade grundlärare i fritidshems erfarenheter av mötet mellan de kunskaper de har från sin utbildning och de kunskaper arbetet i fritidshem kräver av dem. I studien används kvalitativ metod där materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER