Sökning: "Extern förändringskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Extern förändringskommunikation.

 1. 1. “Hej, vad kan jag hjälpa dig med?”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joachim Silber; Isabella Tilly; [2020]
  Nyckelord :Extern förändringskommunikation; Teknologi-Acceptans; Artificiell in-telligens; Chatbots; Digital Natives Digital Immigrants; UTAUT2; AIDUA; Digi-talisering; Organisationsförändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer använder sig idag av det digitala kommunikationsverktyget “chatbots” i sin kundtjänst för att kommunicera med sina användare. Den främsta anledningen till att chatbots i form av kundtjänst blir allt vanligare på organisationers webbsidor är att de kan effektivisera verksamheten och därmed reducera kostnader. LÄS MER

 2. 2. Det är insidan som räknas - eller? : En kvalitativ studie om den interna kommunikationen i förändringsarbetet med Skönsmomodellen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lina Einarsson; Elise Öberg; [2016]
  Nyckelord :Förändringskommunikation; organisationsförändring; intern kommunikation; kommunikation; sensemaking; meningsskapande; medarbetare; ledare.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Förändringar är ett vanligt förekommande fenomen i dagens organisationer och en viktig roll i dessa organisationsförändringar är kommunikationen. Idag finns ett stort antal undersökningar kring organisationsförändringar med fokus på kommunikation, dock har dessa främst ett ledningsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Strategisk kommunikation mellan chefer och medarbetare : En kvalitativ studie om införande av självledarskap på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Harun Bezdrob; Jasmin Vizlin; [2016]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; internkommunikation; ledarskap; självledarskap; organisationsförändring; Arbetsförmedlingen; organisationskultur.;

  Sammanfattning : I en allt mer komplicerat och föränderligt samhälle är kommunikation en viktig faktor för organisationers utveckling och syfte för att nå sina verksamhetsmål. Detta innebär ledning, planering och genomförande av kommunikationsstrategier med fokus på medarbetare som viktiga och inflytelserika individer. LÄS MER

 4. 4. Polismyndigheten i förändring : En retorisk analys av förändringskommunikation ur ett public relation-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Lind; Jessica Karlsson; [2016]
  Nyckelord :förändringskommunikation; organisationsförändring; Polismyndigheten; Polissamordningen; public relation; retorikanalys;

  Sammanfattning : Polismyndigheten i Sverige genomförde mellan 2013 och 2015 en omfattande omorganisering där syftet var att bli en gemensam Polismyndighet. Arbetet kunde följas via Polissamordningens hemsida, där de kontinuerligt uppdaterade med information för medarbetare och medborgare. LÄS MER

 5. 5. Extern kommunikation i förändring. En studie i Helsingborgs stads förutsättningar att kommunicera förändring med externa intressenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mira Jalamo; Sofia Bergström; [2012]
  Nyckelord :Public Relations; förändringskommunikation; organisationsförändringar; meningsskapande; externa intressenter; H ; Helsingborgs stad.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker organisatoriska förutsättningar för strategisk kommunikation med externa intressenter vid förändringar. Den utforskar även vilka faktorer som påverkar de externa intressenternas meningsskapande i organisationsförändringar. LÄS MER