Sökning: "Extern kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden Extern kommunikation.

 1. 1. UEFAs stolpträff i varumärkeskommunikationen - En kvalitativ analys av könsinkluderande omprofilering i digital varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Björn Kristjansson; Oscar Mellbourn; [2021]
  Nyckelord :varumärkeskommunikation; varumärkesstrategi; genus; feministisk teori; idrott; ingroup; outgroup; socialsemiotik; UEFA; Social Sciences;

  Sammanfattning : A dynamic society with shifting ideals puts pressure on organisations to continuously change. Brands with strong associations of conservative values therefore find themselves in a paradoxical situation with public demand for a change in core values and organisational segments previously associated with success. LÄS MER

 2. 2. Den vägledande kommunikationen: En studie om Inbound Marketings potentiella värde i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fredrik Fernström; Joel Brisinger; [2021]
  Nyckelord :Inbound Marketing; New Public Management; offentliga organisationer; strategisk kommunikation; extern digital marknadskommunikation; marknadsföring; utifrån-och-in perspektiv; public organizations; strategic communication; external digital marketing communication; marketing; outside-in perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. LÄS MER

 3. 3. Den sociala organisationen : En intervjustudie om svenska organisationers strategiska arbete med sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Simon Kihlgren; Anders Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Organization; Social media; External communication; Strategi; Policy regulation; Organisation; Sociala medier; Extern kommunikation; Strategi; Styrdokument;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har skapat nya möjligheter för organisationer i deras externa kommunikation. Med framkomsten av sociala medier har organisationer fått en möjlighet att befinna sig på sina intressenters kanaler. LÄS MER

 4. 4. “Det är snarare en rörelse än bara ett företag” : En studie om Oatlys karismatiska legitimitet under bemötandet av extern kritik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Annie Engström; Linda Byrlind; [2021]
  Nyckelord :Oatly; charismatic legitimacy; Weber; organizational external communication;

  Sammanfattning : Purpose - This paper aims to examine the charismatic legitimacy of the organization Oatly, a vegan food brand, following the criticism from external stakeholders concerning Oatly’s new shareholder; the investment firm Blackstone Group. The study explores the views of young external stakeholders in regard to the statement Oatly issued in response to the criticism. LÄS MER

 5. 5. Nu riktas lampan mot män som arbetar med jämställdhet : Hur agerar de och vad drivs de av?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nora Bengtsson; Linnéa Hamrin; [2021]
  Nyckelord :Gender equality work; norms; group norms; driving forces; personal connection; custom communication; male engagement; Jämställdhetsarbete; normer; gruppnormer; drivkrafter; personlig anknytning; anpassad kommunikation; manligt engagemang;

  Sammanfattning : Date: 2021-05-25 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits Institution: Linnaeus University Authors: Linnéa Hamrin - 970430 Nora Bengtsson – 960709 Tutor: Jasmina Beharic Keywords: Gender equality work, norms, group norms, driving forces, personal connection, custom communication, male engagement Titel: The light is now directed at the men who work with gender equality - How do they act and what are they driven by? Research Questions: - How do men who work with gender equality act, within organizations that work to promote the gender equality development within the society?- What are the driving forces behind their actions? Purpose: The purpose of the thesis is to increase knowledge about how men who work with gender equality, within organizations that work to promote the gender equality development within the society, act to influence gender equality development and to create an understanding of the underlying driving forces of their actions. This is to contribute to the knowledge about how men, who does not act accoringly to the existing masculine norms, work with gender equality which can increase the understanding of gender equality development. LÄS MER