Sökning: "Extern kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden Extern kommunikation.

 1. 1. Managing Demand Variability by Distinguishing between Internal and External Variability : Investigating the Requirements for Managing Demand through Demand Shaping in B2B Companies

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ewelyn Strandberg; Ingrid Åsenius; [2022]
  Nyckelord :Demand shaping; Demand management; Demand variability; Internal demand variability; Forecasting; External demand variability; Integrating demand and supply; Styra efterfrågan; Variationshantering; Efterfrågevariation; Intern efterfrågevariation; Prognostisering; Extern efterfrågevariation; Integering av försäljnings- och leveransfunktioner;

  Sammanfattning : Due to the increasingly uncertain environments that global supply chains operate within, both due to component shortages and other types of challenges, the possibility of managing demand variability and balancing it with supply capabilities is getting more challenging. The primary way to deal with these fluctuations in demand is by building flexibility in the supply chain to meet the variations that occur and keep the customers satisfied. LÄS MER

 2. 2. En förbättring av arbetsmiljön i samband med ställningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsställning; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; Haki; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år inträffar ungefär 200 olyckor i samband med ställningar enligt Arbetsmiljöverket. Det finns rapporter om stora ställningar som har raserats, men även om fusk med utbildningsbevis. Syftet med examensarbetet är att undersöka olyckor och tillbud i samband med ställningsarbete för att identifiera brister och förbättringsområden. LÄS MER

 3. 3. SJÄLVSTÄNDIGA MEDARBETARE I DIGITALA MILJÖER : Hur organisationer kan bidra till individers självledarskap i samband med digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hiller Wijk; Andreas Hedendahl Filipsson; [2022]
  Nyckelord :självledarskap; digitalisering; distansarbete; Covid-19; motivation; ledarskap;

  Sammanfattning : Förändring är något som verksamheter måste förhålla sig till kontinuerligt och är under konstant tryck att utforma sig efter de förväntningar som ställs på dem från det externa samhället såväl som de interna intressenterna. I och med teknikens framfart så har organisationer allt mer börjat ställa om för att arbeta utifrån en mer digitaliserad kontext, detta har dock inte alltid varit fallet för den enskilde medarbetaren. LÄS MER

 4. 4. Hur slutar berättelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fanny Nilsson; Eleonora Bladh; [2022]
  Nyckelord :digital varumärkeskommunikation; storytelling; onlinedejting; extern kommunikation; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tinder is one of the world's leading online dating platforms, and they have become known for its "Swipe right" invention. Bumble has the same founder as Tinder but focuses on challenging the rules of dating and giving women control over online dating. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning och dess interna roller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Diana Elias; Ann-Marie Engfors; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability work; internal roles; improvement cycle PDSA ; banking; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; interna roller; förbättringscykel PDSA ; bank;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att näringslivet och samhället i stort strävar mot en hållbar utveckling blir kraven på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande större. För att lyckas driva på en hållbar utveckling är det relevant att stora samhällsaktörer visar på engagemang. LÄS MER