Sökning: "External limitations"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden External limitations.

 1. 1. ”Du borde verkligen inte visa känslor, särskilt inte om du är pojke” : En systematisk litteraturstudie om pojkars upplevelser kring hur maskulinitet och könsnormer begränsar hjälpsökande för psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Svensson; [2019]
  Nyckelord :adolescent boys; mental Illness; masculinity; gender norms; help-seeking behavior; pojkar; psykisk ohälsa; maskulinitet; könsnormer; hjälpsökande beteende;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, där pojkar är överrepresentativa i självmordsstatistiken. Maskulinitetsnormer kan ha negativa konsekvenser för pojkars sätt att uttrycka psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Mitigating Not-Invented-Here & Not-Sold-Here Problems : Leveraging External Ideas through Corporate Innovation Hubs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Gabriel Granström; Marie Amann; [2019]
  Nyckelord :Corporate Innovation Hubs; NIH; NSH; Knowledge Transfer;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to understand How Corporate Innovation Hubs (CIHs) can Mitigate NIH and NSH Problems in Knowledge Transfer. To fulfill this purpose, the following research questions were derived: RQ1: What are the causes of NIH & NSH problems among actors collaborating through a CIH? RQ2: What are the consequences of NIH & NSH problems among actors collaborating through a CIH? RQ3: What mechanisms can a CIH use to mitigate NIH & NSH problems among collaborating actors? Method – The study is an explorative inductive multiple case-study, investigating five CIHs situated in either Silicon Valley, US or Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Controllerns roll : Från generalisering till nyansering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Louise Samuelsson; Mikael Bergström; [2019]
  Nyckelord :Management accountant; Management accountant role; Beancounter; Business partner; Accounting controller; Business controller; Chamberlain; Analyst; Educator; Coach; Expectations and perceptions; Internal limitations; External limitations; Organizational position; Work assignments and actions; Interview study; Manufacturing sector; Controller; Controllerroll; Beancounter; Business partner; Accounting controller; Business controller; Kamrer; Analytiker; Pedagog; Coach; Förväntningar och uppfattningar; Interna begränsningar; Externa begränsningar; Organisatorisk position; Arbetsuppgifter och handlingar; Intervjustudie; Tillverkande sektorn;

  Sammanfattning : Examensarbete, civilekonomprogrammet inriktning Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö.  Kurskod 4FE18E, 30hp, VT2019   Författare: Mikael Bergström och Louise Samuelsson Handledare: Elin Funck   Titel: Controllerns roll - från generalisering till nyansering   Bakgrund: I takt med att företagen och dess ekonomistyrning utvecklats sägs controllerrollen gått från att vara en beancounter till en affärsinriktad business partner. LÄS MER

 4. 4. Hinder och motivationsfaktorer hos människor med synförlust för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Esma Bajramovic; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; hinder; inre och yttre motivation; motivationsfaktorer; social cognitive theory; synförlust;

  Sammanfattning : Background: Today, people tend to be less physically active than before, much because of the society we live in with cars and technology. Research shows a reduction in physical activity, even more with people who have some form of visual impairment. LÄS MER

 5. 5. PPS5000 Thruster Emulator Architecture Development & Hardware Design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric Propulsion; Spacecraft; Ground Support Equipment; OHB Sweden; Emulator; Thruster; Elektrisk Framdrivning; Rymdfarkost; Markutrustning; Testutrustning;

  Sammanfattning : This Master's Thesis handles prestudy work and early hardware development that resulted in architectural definitions and prototype hardware of electronic ground support equipment. This equipment is destined to emulate the electric power consumption of the PPS5000 Hall Effect Thruster (HET), for use in satellite end-to-end tests of the all-electric Geostationary Satellite Electra, developed at OHB Sweden AB. LÄS MER