Sökning: "External regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden External regulation.

 1. 1. Parkering och centrumhandel - En studie om hur parkeringsreglering påverkar centrumhandeln i medelstora svenska städer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Tomas Flyman; [2019]
  Nyckelord :Parkering; centrumhandel; omsättning; beläggningsgrad; Ängelholm; Trelleborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building of more external shopping malls creates an increased competition for city centre business. The purpose of this study is to synoptically obtain the factors that affect the customer’s choice of trading site and its attractiveness according to previous studies. LÄS MER

 2. 2. Sustainable investments : Transparency regulation as a tool to influence investors to choose sustainable investment funds

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Petersson; [2019]
  Nyckelord :sustainable investments; transparency regulation; funds; sustainability; investment funds; sustainable investment funds; EU; EU taxonomy on sustainability; sustainability benchmarks; sustainability disclosures; sustainability ratings; sustainability labels; behavioural economics; Theory of Planned Behaviour; Ethical Investment; ESG; SRI; Responsible Investment; Engel-Kollat-Blackwell decision-making model; intention-behaviour gap; investor behaviour; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive EU 2016 2341 COM 2018 354 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation EU 2016 1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks COM 2018 355 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment COM 2018 353 final; Action Plan: Financing Sustainable Growth COM 2018 97 final;

  Sammanfattning : In March 2018 the European Commission published the Action Plan on Financing Sustainable Growth. One of the main objectives with the actions presented in the action plan is to reorient capital flows towards sustainable investments, i.e. to influence more investors to invest sustainably. LÄS MER

 3. 3. Motivation till högskolestudier : en kvantitativ studie kring studenters inre och yttre motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Johansson; Rebecca Toresson; [2019]
  Nyckelord :Self-determination Theory; to know; toward accomplishment; to experience stimulation; identified; introjected; external; inre motivation; yttre motivation; anställningsbarhet; kön; ålder;

  Sammanfattning : Att behålla sin anställningsbarhet genom hela livet blir allt viktigare i dagens föränderliga arbetsmarknad. De ökande krav som läggs på individen gällande anställningsbarhet kan vara en anledning till att antalet studenter på Sveriges högskolor stadigt ökar. LÄS MER

 4. 4. The Role of Foreign Market Knowledge in Internationalization of B2B Born Global SMEs : A Case Study of Deep Tech Companies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Viktoria Gnatenko; Chenyu Huang; Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :Internationalization process; Foreign market knowledge; Foreign market entry; Globalization; Born Globals; Small and medium sized enterprises SMEs ; Entry modes.;

  Sammanfattning : The subject of internationalization of Born Global small and medium-sized enterprises (SMEs) that start cross-border business operations shortly after the company’s foundation has received growing scholarly attention in the last decades. Although the research of the influence of the market knowledge - information a firm has about a specific foreign market, on internationalization decisions was developing rapidly to account for the challenges of the established internationalization theories, multi-factor comprehensive analysis of the influence of all the interlinked factors of the market knowledge remains overlooked by research. LÄS MER

 5. 5. Individuella skillnader i en ledarskapsutbildning - En studie om medarbetares upplevelse av interventioner och sambanden med motivation och samvetsgrannhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Berntsson; Tereze Pal; [2019]
  Nyckelord :Conscientiousness; Intrinsic motivation; Identified regulation; External regulation; Interventions; Leadership training program; SDT; FFM; MAWS; IPIP-300.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focused on the relationship between personality, motivation and the participant’s experiences of an educational intervention program. The aim with this study was to examine the correlations between conscientiousness, motivational types, how interventions are experienced and if there are differences between genders regarding these experiences. LÄS MER