Sökning: "Externalism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Externalism.

 1. 1. Individualism and Co-Operation in Thought: Co-Cognitivism as a Defence of Anti-Individualism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Daniel Carlström Schad; [2020]
  Nyckelord :Externalism; Anti-individualism; Co-cognitivism; Co-cognition; Social anti-individualism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Social anti-individualists suggest that the social environment enters into the individuation of psychological contents. This is defended by the now-famous arthritis thought experiment. Nevertheless, counterarguments have been proposed that aim to undermine the thought experiment. LÄS MER

 2. 2. The role of identification for the motivational force of moral judgments

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Susanne Henningsson; [2019]
  Nyckelord :judgment internalism; motivational internalism; externalism; identification; motivation; volitional necessity; self-consistency;

  Sammanfattning : What is the relationship between judging something as good and being motivated to acton this judgment? Motivational internalism is the thesis that there is a necessaryconnection between moral judgments and motivation. Externalists typically believe that ajudgment-independent desire is needed for the moral judgment to be motivating. LÄS MER

 3. 3. Does extraversion correlate with style of epistemological justification?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nicklas Wingren; [2018]
  Nyckelord :Extraversion; Epistemological; Justification; Externalism; Internalism; Science General; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : We all have beliefs, and we justify these beliefs to ourselves and to others when questioned. The structure that these beliefs are built upon is a rationale, that itself, consists of different types of epistemological justifications. LÄS MER

 4. 4. Retrospektivism och biologi : Om begreppens natur genom evolutionens ögon

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Erik Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Lexikala begrepp; biologi; evolution genom naturligt urval;

  Sammanfattning : Begreppsatomismen lär oss att den metafysiska strukturen hos lexikala begrepp beror påbegreppens relation till yttervärlden men är oklar i hur denna relation förverkligas. Avsiktenmed denna uppsats är därför att utveckla en metafysisk tes för uppkomsten av begreppsligstruktur som också närmare visar hur lexikala begrepp förhåller sig till världen. LÄS MER

 5. 5. Modernisera Beardsly: En hybridteori bestående av två till synes motstridiga teorier om estetiska upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sally von Rosen; [2016-09-14]
  Nyckelord :Beardsley; praktisk filosofi; hybridteori; internalism; externalism; estetisk upplevelse;

  Sammanfattning : ”Att modernisera Beardsley” – jag tänker att detta mål är något jag i alla fall har lyckatsnärma mig i den här uppsatsen. Jag skulle vilja hävda att jag har beskrivit ett alternativ för hur det är möjligt att bevara de väsentligaste delarna i hans teori, och har även lyckats inkludera en del av Dickies kritik. LÄS MER