Sökning: "Externaliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Externaliteter.

 1. 1. Kvinnor i styrelsen och hållbarhetsprestation : En kvantitativ studie om hur kvinnor i styrelsen påverkar ESG-betyget samt interaktionseffekten då de besitter mer makt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Danho; Linnea Ögren; [2021]
  Nyckelord :ESG; Kvinnor i styrelsen; Hållbarhet; Critical mass; Makt; Externa styrelseuppdrag;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett allt mer förekommande fenomen som inte bara påverkar externaliteter utan det finns även en monetär vinning inom området. Tidigare studier visar på att kvinnor främjar hållbarhetsarbete mer i relation till män. LÄS MER

 2. 2. Sätter flygskatten några spår på vårt resande? : En studie om den svenska flygskattens påverkan på det inhemska flyg- och tågresandet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Olivia Wright; [2021]
  Nyckelord :Environmental impact; Aviation tax; Externalities; Difference-in-difference; Substitutes; Pigouvian tax; Miljöpåverkan; Flygskatt; Externaliteter; Difference-in-difference; Substitut; Pigouvianskskatt;

  Sammanfattning : Sveriges regering införde 1 april 2018 en passagerarskatt på flygresor, med målet att flyget ska bära sina egna klimatkostnader och minska flygets miljöpåverkan. Denna studies syfte är att undersöka hur den svenska flygskatten har påverkat antalet inrikesflyg- och tågresor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteinnovationer inom sista milen - En studie av konsumenters inställning till crowdsourcing, paketskåp och smarta lås

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Herlin; Adrian Mårtensson; Christoffer Nydahl; [2020]
  Nyckelord :crowdsourcing delivery; customer value; last mile delivery; parcel lockers; perceived risk; service innovation; smart locks delivery;

  Sammanfattning : Det ständigt växande e-handelssegmentet ställer helt nya krav på transporter inom sista milenleveranser. Sista milen är ofta förknippad med negativa externaliteter som buller, trängsel ochutsläpp och dessutom låg kostnadseffektivitet. Sista milen är därför en del i logistikkedjan somhar stor förbättringspotential. LÄS MER

 4. 4. Värmedriven komfortkyla i Stockholm: Teknologier och marknadspotential

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elsa Francke; Joakim Hassel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The fastest growing use of electricity in buildings today is that of cooling applications. The energy used for this has more than tripled from 1980 to 2018. In Stockholm, as in many other cities, a recurrent ptoblem during summers is power peaks in the electric grid. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln: Hur har konsumenternas ökade intresse för hållbarhet avspeglats i redovisningen hos tre ledande matdistributörer i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Idmark; Johanna Berglundh; [2019-06-25]
  Nyckelord :Sustainability; hållbarhetsredovisning; konsumenter; dagligvaruhandeln; stakeholder perception; communication samt CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det allmänna intresset för hållbarhet har ökat under de senaste årenoch det ställs mer krav på företagen från deras intressenter än tidigare. Kraven innebär attföretagen ska redovisa sin påverkan på klimatet och hur de arbetar för att förhindra negativaexternaliteter. LÄS MER