Sökning: "Extinguisher"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Extinguisher.

 1. 1. En jämförelse av skärsläckare och dimspik för bekämpning av torvbränder : Penetrerings- och spridningsförmåga i 1 meter djupt torvlager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Spjut; [2020]
  Nyckelord :cutting extinguishers; fog nails; peat; peat fires; smoldering fires; wild fires; penetration depth; Skärsläckare; dimspik; torv; torvbrand; glödbrand; penetreringsförmåga; vattenspridning; räddningstjänst; skogsbrand;

  Sammanfattning : Skogsbränder utgör ett stort problem både lokalt, regionalt och globalt. De förstör stora värden, frigör stora mängder kol ut i atmosfären och är mycket resurskrävande att bekämpa. Under markytan kan glödbränder fortsätta långt efter att flambranden ovan mark är släckt. LÄS MER

 2. 2. Brandsläckningspulver och oljemålningar på duk -En intervjustudie om tillämpliga rengöringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victor Eisfeldt; [2019-09-13]
  Nyckelord :Fire; Extinguisher; Paintings; Conservator; Oilpaintings;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:31.... LÄS MER

 3. 3. Brandsäkerhet för alla

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Martin Six; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Design för alla; Ergonomi; Användarcentrerad design; Brandsläckare;

  Sammanfattning : Ett känt problem som har berört det flesta människor är att det finns svårigheter med att öppna olika förpackningar av något slag. Det här är förmodligen inte ett vardagsproblem som riktar sig till alla människor, men av dem som berörs, påverkas dem även i fler produkter som inte är anpassade efter deras behov. LÄS MER

 4. 4. Value Creation and Decreased Environmental Impact through Circular Economy-based Offerings : A Product-Service System Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofia Ewerlöf; Daniel Modig; [2019]
  Nyckelord :Product-Service Systems; PSS; LCA; Life cycle assessment; Value creation; Provider value; Customer value; Circular economy; Environmental design; Produkt- och tjänstesystem; PSS; LCA; Livscykelanalys; Värdeskapande; Leverantörsvärde; Kundvärde; Cirkulär ekonomi; Miljödesign;

  Sammanfattning : This thesis answers how a circular economy-based offering can be designed for increased value creation and decreased environmental impact, compared to a current offering. The study concerns a case company and their current offering of a fire safety solution, namely a 6 kg powder fire extinguisher. LÄS MER

 5. 5. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER