Sökning: "Extinguisher"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Extinguisher.

 1. 1. Brandsläckningspulver och oljemålningar på duk -En intervjustudie om tillämpliga rengöringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victor Eisfeldt; [2019-09-13]
  Nyckelord :Fire; Extinguisher; Paintings; Conservator; Oilpaintings;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:31.... LÄS MER

 2. 2. Brandsäkerhet för alla

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Six; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Design för alla; Ergonomi; Användarcentrerad design; Brandsläckare;

  Sammanfattning : Ett känt problem som har berört det flesta människor är att det finns svårigheter med att öppna olika förpackningar av något slag. Det här är förmodligen inte ett vardagsproblem som riktar sig till alla människor, men av dem som berörs, påverkas dem även i fler produkter som inte är anpassade efter deras behov. LÄS MER

 3. 3. Value Creation and Decreased Environmental Impact through Circular Economy-based Offerings : A Product-Service System Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofia Ewerlöf; Daniel Modig; [2019]
  Nyckelord :Product-Service Systems; PSS; LCA; Life cycle assessment; Value creation; Provider value; Customer value; Circular economy; Environmental design; Produkt- och tjänstesystem; PSS; LCA; Livscykelanalys; Värdeskapande; Leverantörsvärde; Kundvärde; Cirkulär ekonomi; Miljödesign;

  Sammanfattning : This thesis answers how a circular economy-based offering can be designed for increased value creation and decreased environmental impact, compared to a current offering. The study concerns a case company and their current offering of a fire safety solution, namely a 6 kg powder fire extinguisher. LÄS MER

 4. 4. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER

 5. 5. Småskalig släckning av konstruktionsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Herman Paulusson; Caroline Larsson; [2018]
  Nyckelord :Construction fires; extinguishing agents; liquid nitrogen; carbon dioxide; fire tests; extinguishing tests; Konstruktionsbränder; släckmedel; flytande kväve; koldioxid; brandtester; släckförsök;

  Sammanfattning : Konstruktionsbränder kan idag orsaka stora problem för räddningstjänsten. Släckningsarbeten vid konstruktionsbränder brukar idag involvera släckmedel som bygger på vattenbaserade medel. Detta medför att primära skador kan begränsas, men istället uppstår problemet med sekundära skador som mögel eller vattenskador. LÄS MER