Sökning: "Extramural English"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Extramural English.

 1. 1. Engelskundervisningen på lågstadiet förr och nu : En kvalitativ studie om tre lågstadielärares syn på engelskundervisningens förändring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; Emma Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Extramural English; förändringar i engelskundervisning på lågstadiet; Lpo 94; Lgr 11; tidig språkstart; digitalisering; lärarroll;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att upptäcka hur engelskundervisningen på lågstadiet i Sverige har förändrats enligt tre lärare som har arbetat i grundskolan sedan 16–20 år tillbaka. För att kunna genomföra detta samlades data in genom semistrukturerade intervjuer och kvalitativa textanalyser. LÄS MER

 2. 2. Extramural engelska och dess påverkan på elevers hörförståelse och motivation i engelska i årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Ålund; [2022]
  Nyckelord :Engelska utanför skolan; extramural engelska; fritidsengelska; hörförståelse; lågstadiet; motivation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida elever i årskurs 3 möter engelska i så stor utsträckning att det påverkar deras motivation till att lära sig engelska i skolan och huruvida elevernas hörförståelse påverkas av deras extramurala aktiviteter. Studien genomfördes i två olika klasser i årskurs 3 på en ort i Norrland. LÄS MER

 3. 3. Reaching outside the English classroom : English Foreign Language Teaching with Authentic Recipients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Camilla Löfling; [2022]
  Nyckelord :Authentic recipients; motivation; digital tools; extramural English;

  Sammanfattning : Swedish pupils are exposed to English outside school to a large extent today, which makes English Foreign Language (EFL) teaching challenging in several ways. The topic for this study arouse when some pupils expressed that working with text and workbooks or digital teaching materials tended to be boring or lacking challenges. LÄS MER

 4. 4. Extramural English in The Classroom : An Attitudinal Study of Swedish English Language Teachers in Grades 4-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Kaitlyn Schonberger; [2022]
  Nyckelord :Extramural English; EFL teaching; primary school; teachers’ attitudes;

  Sammanfattning : This study explores Swedish English language teacher’s (ELT’s) attitudes towards EE, their reasons for or against its inclusion in their classrooms, and how these views affect their planning, instruction and assessment. Themes for investigation are established through thorough review of literature in the field in a Swedish context and explored through thematic analysis of interviews and a survey study. LÄS MER

 5. 5. Informal Language Online - A Danger to Students' Formal Language Awareness? : A Quantitative Study on Informal Language Online and Upper Secondary Students’ Awareness of Informal and Formal Language Features in Relation to Extramural English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emelie Johannesson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER