Sökning: "Extrinsic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden Extrinsic motivation.

 1. 1. Gamification in Secondary Education - A User-Centered and Interdisciplinary Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Izabella Jedel; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study concerns an innovative approach to education; applying game elements as a blended learning strategy in secondary education. An exploratory case study of a gamified mathematics course in a secondary school in Sweden was conducted. LÄS MER

 2. 2. How leader autonomy support and competitive factors relate to employees’ motivation within retail.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ossian Nörthen; Charlotte Säfström; [2020]
  Nyckelord :intrinsic motivation; extrinsic motivation; leader autonomy support; competitions; competitive climate; retail employees ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aimed to investigate what motivational effects Leader Autonomy Support (LAS), frequency of competitions and competitive climate have on employees within retail. A total of 350 stores were approached with an online survey, collecting answers from 64 retail employees (N=64). LÄS MER

 3. 3. Viljan att prestera : En kvalitativ studie om motivation i ett företag inom säkerhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mikaela Hellgren; Rustam Kadir; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; The security industry; Workplace;

  Sammanfattning : The purpose with this study has been to examine what motivates employees working in the security industry. Further, the aim has been to examine managers view on motivation within the same industry and find out how they work to motivate their employees. LÄS MER

 4. 4. Management Control and Motivation in Management Consulting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Lundström; Samuel Ögren Brunsberg; [2020]
  Nyckelord :Agile; Mechanistic Management Control; Management consulting; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Motivation Crowding Theory; Two-Factor Theory; Management Control;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to study the interplay between agile and mechanistic management control and the motivation of the employees affected by them, and thereby contribute to the understanding of how management control interplays with motivation. Research question: How does agile and mechanistic management control interplay with employees’ motivation in the management consulting profession? Methodology: Qualitative research with Semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar unga vuxna till att arbeta ideellt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Clara Hedlund; Anna Marble; [2020]
  Nyckelord :non-profit organization; volunteering; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; Herzberg two factor model; Maslow hierarchy of needs; ideell organisation; ideellt arbete; motivation; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; Herzberg tvåfaktormodell; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har en stor betydelse för det svenska samhället. För att de ideella organisationerna ska kunna fortsätta bidra till samhället är det viktigt att organisationerna är tillräckligt attraktiva för att rekrytera och behålla ideella arbetare eftersom dessa individer är väsentliga för de ideella organisationernas överlevnad. LÄS MER