Sökning: "Eysenck Personality Inventory EPI"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eysenck Personality Inventory EPI.

 1. 1. Personlighet och val av utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Carola Alstermark; [2010]
  Nyckelord :Personlighet; Utbildningsval; Eysenck Personality Inventory EPI ; Extraversion.;

  Sammanfattning : Påverkar vår personlighet de utbildningsval vi gör i livet? Denna fråga ligger till grund för studien som gjordes på ekonom- och sjuksköterskestudenter på Uppsala Universitet. I studien deltog 120 personer och undersökningsdeltagarna (Ud) var jämnt fördelademellan ekonomer/sjuksköterskor och kvinnor/män. LÄS MER

 2. 2. Personlighetstyper och upplevelse av ett nytt arbetsstöd : undersökning gjord på Trafikverkets Intranät och anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Elin Helander; [2010]
  Nyckelord :Människa-datorinteraktion; användbarhet; personlighet; intranät; arbetsmiljö; arbetsverktyg; Human Computer Interaction; Usability; Personality; Intranet; Work Environment;

  Sammanfattning : In order to get a better understanding of the interaction between employees and their technical work tools one needs to know what factors influence the interaction. The purpose of this study was to examine if there is a correlation between the personality traits Extraversion (E) and Neuroticism (N), tested with Eysenck Personality Inventory (EPI), and experience of the new Intranet among employees at The Swedish National Transport Administration (SNTA), and also to gather information of employees’ opinions about the new Intranet. LÄS MER

 3. 3. Matproblem och personlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Maria Olsson; [2008]
  Nyckelord :Matproblem; personlighet; BMI; neuroticism; Eysenck Personality Inventory EPI ;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine by means of Eysenck Personality Inventory (EPI), the relationship between Neuroticism, and self-rated eating problems. Altogether 105 respondents, mean aged 42,3 years, including 11 men and 94 women, participated by answering an Internet-based questionnaire comprising three different sections. LÄS MER

 4. 4. Personlighet, datorerfarenhet och upplevelseav datorfrustration

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Maria Hedberg; [2006]
  Nyckelord :Datorrädsla; Computer self efficacy CSE ; personlighet; neuroticism; Eysenck Personality Inventory EPI ;

  Sammanfattning : I och med informationsteknologins snabba framväxt i samhället ställs vi också inför problem som hur vi ska handskas med denna utveckling. Forskning visar att fenomenet datorrädsla kan bero på faktorer som exempelvis erfarenhet, personlighet, attityd eller kön. LÄS MER